Du är här

2014-10-20 - Näringsliv
  • Här visar Björn Alriksson, projektledaren, upp det färdiga fiskproteinet och de ingående delarna i framtagandet. Från höger fiberslam och träflis, svinlut och filamentös(trådig) svamp. Foto: Mats Forsgren
  • Proteinet kan få stora användningsområden i framtiden. Foto: Mats Forsgren
  • En stolt projektledare vid Processum med innovationsdiplomet. Foto: Mats Forsgren

Europeiskt pris till SP Processum

SP Processum har utvecklat en metod för att producera protein ur en skogsindustriell procesström för användning i fiskfoder. För första gången är ett svenskt forsknings- och innovationsprojekt en av vinnarna i EARTO Innovation Prize.


Vid en prisceremoni i Bryssel den 15 oktober mottog representanter för SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut och dotterbolaget SP Processum andrapriset i EARTO Innovation Prize 2014 för projektet GreenFeed, inom vilket metoden att producera protein ur en skogsindustriell procesström för användning i fiskfoder har utvecklats.

Varje år delar EARTO ut ett Innovation Prize till tre innovationsprojekt med stor framtidspotential. I år har för första gången ett svenskt projekt förärats detta högstatuspris.

– Det känns fantastiskt att GreenFeed, som är vårt projekt för att ur skogsindustriella restströmmar ta fram protein som kan användas i fiskfoder, belönats med detta fina pris, säger Björn Alriksson, projektledare för projektet vid SP Processum och fortsätter:

– Utifrån en idé att med hjälp av fermentering av en restström från Domsjö Fabriker ta fram så kallat Single cell protein i laboratorieskala har vi sedan förfinat tekniken i pilotskala. Processen har därefter testats i stor skala i SP Biorefinery Demo Plant i Örnsköldsvik och visat sig fungera mycket väl.

Testresultat har visat lika bra eller bättre tillväxt hos fisken än fisk som matades med kontrollfoder baserat på fiskmjöl. Därför kommer SP Processum att gå vidare med tester i större skala samt utveckling av affärskoncept för denna nya produkt. Inom ett par år räknar man att komma igång i större skala, förhoppningsvis i Ö-vik.

– Vi har en situation där fiskodling blir allt viktigare för att mätta en växande världsbefolkning men där fiskfoder idag produceras av fisk som fångas i världshaven, betonar Maria Khorsand, koncernchef för SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut. Om inget görs blir konsekvensen en allt större utfiskning. Därför är den process som utvecklats inom GreenFeed-projektet mycket intressant då den på sikt kommer att minska det rovfiske som idag bedrivs för att ta foderfisk ur världshaven.

Clas Engström, VD för SP Processum:
– Vi har byggt upp en bra infrastruktur med olika pilotutrustningar för utvecklingsprojekt av den här typen här i Örnsköldsvik,. Försöken har därför kunnat drivas effektivt tillsammans i pilot och demoskala med relevanta industriella partners längs hela värdekedjan. Eftersom SP dessutom har en demonstrationsanläggning för uppskalning av bioteknik-processer så har vi i det här fallet kunna verifiera processen i nästan industriell skala. Jag ser verkligen fram emot att så småningom få äta fisk som utfodrats med fiskfoder baserat på vår teknik.

Processum är ett av nio dotterbolag i SP (Science Partner) och har idag 17 anställda i Ö-vik.

En film om GreenFeed hittar du här: https://vimeo.com/109218363

 

Dela med dig av denna artikel på: