Du är här

2014-10-08 - Bolagsnytt

Bra delårsresultat för Övik Energi

Övik Energi redovisar ett resultat på plus 17 miljoner kronor efter finansnetto för januari-augusti 2014, vilket är 10 miljoner kronor bättre än budget.

– Det känns mycket bra att resultatet fortsätter att utvecklas i rätt riktning, trots historiskt låga elpriser och en mycket mild vinter. Vår grundverksamhet går allt bättre och vi kan konstatera att vårt effektiviseringsprogram har nått ut till alla delar av verksamheten och engagerat alla medarbetare, säger Kristina Säfsten, vd Övik Energi AB.

Under perioden har bolaget fortsatt sitt arbete med att minska administrationen och göra bolagsstrukturen enklare genom att fusionera Domsjö Kraftcentral med moderbolaget Övik Energi Nät AB, som är ett dotterbolag till Övik Energi AB.

Dela med dig av denna artikel på: