Du är här

2014-09-08 - Lokalt

Omvärldsanalys presenteras

En omvärldsanalys för Örnsköldsvik har tagits fram som visar globala trender och lokala utmaningar. Hur påverkas Örnsköldsvik?

Under hösten 2014 kommer Örnsköldsviks kommun att påbörja en process kring hur det strategiska utvecklingsarbetet ska se ut framöver. Omvärldsanalysen kommer att vara en viktig del i det arbetet.

Föreläsaren Ulf Johansson är tf vd på Sweco Strategy, som fått uppdraget att ta fram omvärldsanalysen.


NÄR: 9 september,  11.30–12.30

VAR: Fullmäktigesalen, Nygatan 16, plan 1.

Dela med dig av denna artikel på: