Du är här

2014-06-16 - Husum

Gång- och cykelbro i Husum stängs

Gång- och cykelbro över Dombäcksviken i Husum stängs omgående.

Örnsköldsviks kommun stänger med omedelbar verkan gång- och cykelbron över Dombäcksviken, mellan Bruksvägen och Varvet, i Husum. Vid en besiktning har konstaterats brister i konstruktionen som gör att brons säkerhet inte går att garantera.
– Som en säkerhetsåtgärd stänger vi bron i avvaktan på fortsatt utredning. Detta är en oförutsedd händelse som tyvärr kommer att orsaka problem för boende på orten men säkerheten måste gå i främsta rum, säger avdelningschef Mikael Kristiansson.

Gång- och cykelbron över Dombäcksviken kommer att vara stängd tillsvidare. Kommunen kommer tillsammans med SWECO, som utfört besiktningen, att arbeta vidare med fortsatta utredningar och analys av kommande slutrapport.

Dela med dig av denna artikel på: