Du är här

2014-04-04 - Lokalt

Örnsköldsvik exporterar kunskap

Under veckan har 33 representanter från offentliga organisationer i Grekland, Spanien, Frankrike, Storbritaninen, Italien, Slovakien, Finland, Irland, Ungern, Rumänien samt Polen på plats i Örnsköldsvik för att ta del av hur Ö-viks kommun arbetar med att utveckla servicen på landsbygden med stöd av IT.

- Det här är ett led i projektet eCoop, berättar Charlie Wallin, biträdande direktör på Kommunförbundet Västernorrland som tillsammans med Örnsköldsviks kommun arrangerat studiebesöket. Örnsköldsvik som blev utnämnd till Årets landsbygdskommun 2012 arbetar offensivt med att utveckla medborgarservicen och det vill man lära av, säger Charlie.

Örnsköldsvik har antagit en vision om att vara en plats där alla medborgare har en likvärdig servicenivå, oavsett var i kommunen man väljer att bo eller verka. För att uppnå visionen satsas det på fiberutbyggnad, ökad samverkan, attitydförändringar och utveckling e-tjänster. Arbetet drivs genom olika projekt och nu delar Örnsköldsvik med sig av sina erfarenheter och metoder.

- Deltagarna ska bland annat besöka kommunens servicepunkt i Gideå och där få höra om de olika projekt som kommunen bedriver för att utveckla servicen till medborgare, berättar Bengt Rönnqvist och Lena Finne Jansson, projektledare Örnsköldsviks kommun. En delegation ska också besöka två av kommunens framgångsrika IT-företag; Clavister och Core IT.

Kort om projektet
eCoop är ett europeiskt projekt där 12 europeiskta regioner utbyter kunskaper om hur man kan utveckla utveckla samhällsservice med hjälp av IT-stöd. Kommunförbundet Västernorrland är den enda svenska parten i projektet som finansieras av medel från Interreg IVC.

Dela med dig av denna artikel på: