Du är här

2014-03-31 - Samhällsinformation

Vattenläcka i Butsjöböle

Miva meddelar att det just nu är en vattenläcka i Butsjöböle som innebär störningar i vattenleveransen för boende i Butsjöböle och Lövsjö samt eventuellt intilliggande område.

Arbetet med att laga vattenläckan pågår och beräknas vara klart under förmiddagen.

Efter en driftstörning kan vattnet vara grumligt eller missfärgat, vilket åtgärdas genom att spola kallvatten på flera tappställen (kök, badrum, tvättstuga etc). Tiden kan variera från ett par minuter upp till en halvtimme. Om problem med missfärgat vatten ändå kvarstår, kontakta kundservice.

Missfärgat vatten beror på järnutfällning som släpper vid hastigt ändrade flödesriktningar i ledningarna, som i sin tur kan bero på avstängningar eller driftstörningar på ledningsnätet, som exempelvis läckor.

 

Dela med dig av denna artikel på: