Du är här

Richard Strauss i fokus – Serenad och svit för blåsare

Avdelning: 
Plats: 
Nolaskolans aula Nolan
Tillfällen: 
Börjar: 
2019-01-25 19:00
Slutar: 
2019-01-25 21:00
Information: 
Nordiska Blåsarkvintetten och Nordiska Kammarensembeln.
 
2019 är det 70 år sedan Richard Strauss dog. Detta vill
Nordiska Blåsarkvintetten och Nordiska Kammaren-
semblen uppmärksamma i en konsert där hans musik
står i fokus.
Manuskriptet till Strauss serenad slutdaterades den 11
januari 1881 och tillägnades den kunglige bayerske
hovkapellmästaren Friedrich Meyer. Normalt brukar en
Serenad ha fem eller sex satser, men Strauss gav den
märkligt nog bara en sats, ett långsamt och mycket
charmfullt Andante. Musiken visar att tonsättaren
var väl förtrogen med de enskilda instrumentens
egenheter.
Även om man här och där kan känna påverkan från
Mozart, Schumann och Brahms, så dominerar ändå
sådana drag som man kan hitta hos den mogne Strauss.
Långt senare betraktade Strauss sitt ungdomsverk med
orden: ”Ja, det var de lyckliga ungdomsdagarna, då jag
ännu kunde arbeta på beställning.”
Robert Schumann inspirerades starkt av sin unga hus-
tru Clara, som var epokens mest framgångsrika pianist,
när han skrev pianokvintetten. Det var också hon som
spelade pianostämman vid det första offentliga fram-
förandet. Verket publicerades dessutom på hennes
födelsedag den 13 september 1845. Det är alltså inte
så konstigt att pianot är tämligen dominerande.
Arrangör: 
Örnsköldsviks Musiksällskap