Du är här

Regnbågsveckan: Utsatta och utövare av våld i nära relation

Avdelning: 
Plats: 
Fullmäktigesalen, Nygatan 16
Tillfällen: 
Börjar: 
2021-11-26 10:00
Slutar: 
2021-11-26 11:00
Information: 

Behandlare vid stödteamet Resurscentrum mot våld informerar om våld i nära relation och olika typer av behandlingsstöd. I ett samhälle där cis- och heteronormer dominerar och där det förekommer diskriminering, hbtq-fientlighet och hatbrott mot hbtq-personer kan innebära att hbtq-personer befinner sig i en särskilt utsatt situation. Särskilt fokus kommer att ligga på våld i samkönade relationer / hbtq- nära relationer. Vi kommer även att presentera metoden IVIN som är en behandlingsmetod som riktar sig till personer som har utövat främst lindrigare former av psykiskt och så kallat situationsbundet våld i en nära relation.
Tid: 26 nov 10:00-11:00
Plats: Fullmäktigesalen, Nygatan 16
Målgrupp: Allmänheten och professionella

 

 

 

 

Arrangör: 
Örnsköldsviks kommun, Resurscentrum mot våld