Du är här

Psykeveckan 2018: Inspiration som motivation

Avdelning: 
Plats: 
Startpunkten, Sjögatan 5
Tillfällen: 
Börjar: 
2018-11-09 09:00
Slutar: 
2018-11-09 12:00
Information: 

5/11 Invigning Sliperiet, Hamnplan 4
18:00-18:15 Invigning. Emil Källström, kommunal- och riksdagspolitiker
18:15-18:30 Information om funktionen Koordinator som bland annat arbetar med att samordna hälso- och sjukvårdens insatser och att stödja patienter i rehabilitering och återgång i arbete. Jennie Rutgersson, koordinator vid Hälsocentralen Ankaret.
18:30-20:30 Kreativa verksamheter, Ateljén och Studio Rex (bilder, konst och musik).

6/11 David Eberhard, 2 tillfällen
13:00-14:30 Fullmäktigesalen, Nygatan 16
18:00-20:00 Sliperiet, Hamnplan 4
David Eberhard, överläkare i psykiatri, föreläsare och författare. Om relationer mellan föräldrar, barn, ungdomar. Om förhållningssätt, om att våga uppfostra barn! David har bland annat skrivit boken ”Hur barnen tog makten”.

7/11 Så jobbar vi med relationer i Örnsköldsvik, 2 tillfällen
13:00-15:00 Fullmäktigesalen, Nygatan 16
18:00-20:00 Fullmäktigesalen, Nygatan 16
• Svenska kyrkan presenterar sitt arbete med relationsstöd. Ingemar Johansson, diakon, Ann-Christin Enberg, diakon.
• Regionens Vuxenpsykiatri och kommunens Socialt stöd berättar om vikten av goda relationer. Marianne Boman, kurator, Anders Nydahl, sjukskötare.
• Behandlingsteamet berättar om medberoende kopplat till anhörigstöd. Julia Folkesson, behandlare.
• Om relationer i familjer och i parrelationer berättar såväl kommunens Familjerådgivning som Svenska kyrkans motsvarighet. Tony Jakobsson, familjerådgivare, Maria Berggren, familjerådgivare.

8/11 Alain Topor, 2 tillfällen
13:00-14:30 Fullmäktigesalen, Nygatan 16
18:00-19:30 Sliperiet, Hamnplan 4
Alain Topor, docent vid Stockholms universitet. Om sociala faktorers och relationers betydelse för uppkomsten av och återhämtning från allvarliga psykiska problem (funktionsnedsättning/störningar).

9/11 Inspiration som motivation! Startpunkten, Sjögatan 5
09:00-12:00 Mingla och titta runt i verksamheterna, träffa personal från landsting, kommun och andra samhällsaktörer och verksamheter som arbetar med psykisk (o)hälsa.
09:30-10:30 Presentation av Personliga ombud. De förmedlar kontakter, lotsar, vägleder, hjälper till att bygga nätverk med mera. Stefan Dahl, personligt ombud, Carina Lindström, personligt ombud.

11/11 Gudstjänst: Vikten av relationer. Örnsköldsviks kyrka
11:00-13:00 Temagudstjänst: ”Vikten av relationer”. Musik. Avslutning i församlingshemmet med smörgåstårta som lunch. Avslutningstalare i församlingshemmet: Magnus Eurenius Westling, Försäkringskassan.

Arrangör: 
Regionen (f.d. Landstinget), Arbetsförmedlingen, Kommunen, Försäkringskassan, RSMH, Attention (anhörig-/brukar- och intresseorganisationer) och Svenska kyrkan Örnsköldsvik