Du är här

Öppet samråd, pensionärsfrågor

Avdelning: 
Plats: 
Pinassen, Arken
Tillfällen: 
Börjar: 
2022-05-19 10:00
Slutar: 
2022-05-19 16:00
Information: 

Kommunens arbetsgrupp Demokratiutredningen (DEMU) bjuder in tillsammans med Kommunala Pensionärsrådet till ett öppet samråd kring pensionärsfrågor.

10.00-11.00 Workshop om frågor och information för framtida möten med KPR.
11.00-11.15 Fika
11.15-12.00 Fortsatt diskussion om framtida KPR.
12.00-13.00 Lunchrast
13.00-14.00 Presentation av de olika fullmäktigepartiernas äldrepolitik, 5 minuter vardera.
14.00-14.15 Fika
14.15-15.00 Politisk paneldebatt med fokus på äldrefrågor. Linn Grundberg är moderator.
15.00-16.00 Frågor från deltagarna till partierna.

Arrangör: 
Örnsköldsviks kommun
Arrangörkontakt (e-post el. telefon): 
https://www.ornskoldsvik.se/omsorg-och-stod/aldre/kommunala-pensionarsradet