Du är här

Minnesutställning: Karin Sjödin

Avdelning: 
Plats: 
Storgatan 8 (f.d. La Verite)
Tillfällen: 
Börjar: 
2022-08-10 11:00
Slutar: 
2022-08-12 16:00
Börjar: 
2022-08-13 11:00
Slutar: 
2022-08-13 15:00
Information: 

Karin föddes i Örnsköldsvik och var fram till sin död verksam här ( f.1949 d.2019) Hon brann verkligen för konsten och arbetade ständigt med att utforska det konstnärliga uttrycket och kommentera sin samtid. Från MoDo- matcher, Skeppsmalens sjöbodar till filosofiska och poetiska färgkompositioner. Hon efterlämnade en stor mängd bilder och objekt i många olika tekniker. 

 

Karin var tidig ute att skaffa hemsida, där hon dokumenterade sin konstnärliga verksamhet. Bifogar en katalog där kollegan  Jan K Persson 2020 gjorde en konstvandring på hemsidan som ger en inblick i Karins konstnärskap.

 

På utställningen visas ett urval målningar och objekt ur Karins mångåriga produktion. All försäljning går oavkortat till välgörande ändamål som låg Karin varmt om hjärtat:

Naturskyddsföreningens arbete för natur och miljö och Anna Lindhs Minnesfond som stödjer ”kvinnor och unga människor som i Anna Lindhs anda har modet att bekämpa likgiltighet, fördomar, förtryck och orättvisor så att människor kan leva ett gott liv i en miljö där de mänskliga rättigheterna efterlevs”

Arrangör: 
Maria Lagerborg
Arrangörkontakt (e-post el. telefon): 
mrelager@gmail.com