Du är här

Föreläsning: Fiskarkapell i Medelpad och Ångermanland

Avdelning: 
Plats: 
Thuleteatern
Tillfällen: 
Börjar: 
2022-09-13 18:00
Slutar: 
2022-09-13 20:00
Information: 

Välkommen till en föreläsning med författarna till boken Fiskarkapell i Medelpad och Ångermanland.

Plats: Thuleteatern
Tid: 13 september kl 18
Fri entré

Daniel Olsson, Länsmuseet Gävleborg, och Lars Nylander, Hälsinglands museum, berättar om projektet kring fiskarkapellen, sin forskning och om det unika kulturarvet längs Bottenhavets kust.

FISKARKAPELLEN
Ingen annanstans i Sverige finns så många välbevarade fiskarkapell som i Medelpad och Ångermanland. Med sina rika vägg- och takmålningar är kapellen är unika. Sprungna ur Gävlefiskarnas säsongsfiskelägen har de också en helt egen historia – sommartid brukades de för gudstjänster, vintertid för förvaring av fiskeutrustning.

I dag nyttjas fiskarkapellen sommartid för gudstjänster, dop och vigslar. Samtidigt åskådliggör de tidigare generationers hårda fiskarliv och vardagsnära gudstro.

BOKEN OCH PROJEKTET
Förra året utkom boken Fiskarkapell i Medelpad och Ångermanland. Boken ingår i ett projekt för att söka och sprida kunskap om de välbevarade fiskarkapellen från 1600-, 1700- och 1800-talen. Bakom projektet står Härnösands stift.

Genom Daniel Olssons och Lars Nylanders undersökningar har ny kunskap om kapellen kommit i ljuset. Bland annat har man kunnat fastställa byggnadernas ålder med hjälp av årsringsdaterade borrprover från timmerväggarna.

Arrangör: 
Örnsköldsviks museum & konsthall
Arrangörkontakt (e-post el. telefon): 
museum@ornskoldsvik.se