Du är här

Världsklass-bloggen

2013-06-10 - Världsklass-bloggen
2013-05-27 - Världsklass-bloggen

Jag jobbar för att vår och Umeås arbetsmarknad ska bli en. Den blir det när flöden av arbetspendlare blir tillräckligt stor. Så är det definierat. Men större flöden möjliggör utbyten på andra områden också.

2013-05-14 - Världsklass-bloggen

Att berätta om något man känner starkt för genom att visa 20 bilder på 20 sekunder är ett oemotståndligt koncept. Det har till och med visat sig beroendeframkallande. Både för den som berättar och för de som får förmånen att lyssna.

2013-05-07 - Världsklass-bloggen

Vi gör som andra gör. Inte bara för att vi står inför samma utmaningar utan också för att andra gör det. Hälften av landets kommuner minskar sitt invånarantal. Insatserna för att motverka det ser ganska lika ut oavsett var man befinner sig.

2013-04-30 - Världsklass-bloggen

Musik, att dela, att ge bort och att skapa minnen till.

2013-04-22 - Världsklass-bloggen

Begreppet ”hållbar” har använts flitigt de senaste åren. Så flitigt att det blivit snudd på slitet. Detta är givetvis ett symtom på att det är något vi värderar som centralt i samhällsutvecklingen.

2013-04-05 - Världsklass-bloggen

Precis som flera av Sveriges kommuner står Örnsköldsvik inför en demografisk utveckling som innebär en betydande utmaning att hantera en framtida kompetens- och arbetskraftsförsörjning.

2013-03-19 - Världsklass-bloggen

Vad har fotoutställning om Ulvön i vinterskrud eller en fotoutställning om Shanghai vs Örnsköldsvik gemensamt?

2013-03-05 - Världsklass-bloggen

Det räcker inte med pengar längre. Att vara lycklig håller på att bli ett vedertaget kriterium för välfärd. Men hur blir man lycklig då?

2013-02-27 - Världsklass-bloggen

Nu öppnar vi upp möjlighetsfönstret mellan 4 mars – 17 mars. Om du har en idé på en aktivitet eller ett projekt finns nu möjligheten att vara med och utveckla Örnsköldsvik.

2013-02-11 - Världsklass-bloggen

”Det krävs ett helt nytt sätt att tänka för att lösa de problem som vi har skapat med det gamla sättet att tänka” Einsteins berömda citat som vi alla nickar förstående till och instämmer med. Men....

2013-02-04 - Världsklass-bloggen

I våra medier har det både före och efter årsskiftet rapporterats om att Örnsköldsvik vill vara med i Umeåregionen. Det här kan väcka olika känslor beroende på hur det presenteras och vem som lyssnar. Men vad är det då?

2013-01-28 - Världsklass-bloggen

När vi för något år sedan tog fram en SWOT-analys för Örnsköldsvik så var slutsatsen att det gäller att navigera rätt och springa fortare i en allt mer föränderlig värld. Vad betyder det egentligen för Örnsköldsvik?

2013-01-22 - Världsklass-bloggen

De senaste åren har olika omvärldstudier visat att vi går mot ett specialiserat samhälle där också människors rörlighet ökar. Dagens digitala möjligheter innebär även att det blir mindre viktigt att vara fysiskt nära.

2013-01-14 - Världsklass-bloggen

Det skrivs i tidningarna om tågen, nyheter, debattartiklar och insändare. Det diskuteras i radions morgonprogram. Ring in ni som är drabbade, hur har ni det?

2013-01-07 - Världsklass-bloggen

Kreativa och tillåtande miljöer skapar en högre innovationsförmåga hos människor, verksamheter och samhället i stort. Genom det kan vi skapa förutsättningar som gör Örnsköldsvik till en av de framtida vinnarna i Sverige.

Sidor