Du är här

Trafik

2015-06-03 - Trafik

Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige ska besluta att Örnsköldsviks kommun får bilda bolaget ”Ostkustbanan AB” tillsammans med andra kommuner.

2015-06-01 - Trafik

70 personer dödas årligen av alkohol och droger i trafiken. Den 1-7 juni, vecka 23, har Polisen insatsvecka med fokus på trafiknykterhet, Polisen gör då extra många alkoholutandningsprov.

2015-05-31 - Trafik

Kommande vecka är en kampanjvecka för att få fler att använda bilbälte. Då slås ett extra slag för bältesanvändningen och polisen gör extra kontroller av bälte i hela Sverige.

2015-05-16 - Trafik

Trafikverket tar bort olagliga skyltar efter våra vägar i Västernorrland.

2015-05-15 - Trafik

Fler och fler använder cykel och ifjol mer än fördubblades antalet dödade cyklister i trafiken. Förbättrade villkor för cyklister anses vara en viktig hälsofråga

2015-05-11 - Trafik

Samtliga avgångar kommer att drabbas under förmiddagen lkängs Botniabanan av större eller mindre förseningar, till följd av ett signalfel och nedsatt hastighet. Norrtåg kommer att ersätta tågen med bussar på sträckan mellan Kramfors och Örnsköldsvik.

2015-04-20 - Trafik

Idag invigdes Ö-viks första elladdstolpe för elbilar på parkeringen vid gamla busstationen i Ö-vik.

2015-04-16 - Trafik

På måndag 20 april blir det invigning av kommunens första laddstolpe för elbilar.

2015-04-15 - Trafik

Den årliga däckbytardagen och sista dagen för vinterns dubbdäck är idag den 15 april om inte vinterväglag råder.

2015-04-13 - Trafik

Under hela nästa vecka gör polisen en extra satsning på att kontrollera hastigheten. Insatsveckan är gemensam för hela Europa.

2015-04-12 - Trafik

För Örnsköldsviks kommuns del, liksom resten av landet, så visar resultatet av VTI:s observationsstudier att barn och unga är bättre på att använda cykelhjälm än vuxna.

2015-04-08 - Trafik

Örnsköldsviks kommun medfinansierar projektet Hållbara resor i Västernorrland.

2015-04-07 - Trafik

Under perioden 7 april – 21 juni viktbegränsas alla enskilda vägar i kommunen med en maximal totalvikt på 4 ton.

2015-04-06 - Trafik

Kommunen inför ett nytt digitalt skolskjutssystem inför höstterminen 2015 för att effektvisera och kvalitetssäkra skolskjutsbedömningen.

2015-03-30 - Trafik

Kommande månad kommer jetflygplan att trafikera Örnsköldsvik-Arlanda.

2015-03-24 - Trafik

Branschorganisationen Svensk Kollektivtrafik har analyserat kvalitet och nöjdheten för färdtjänst och sjukresor i hela landet. Resultatet visar att resenärerna är mycket nöjda med sina resor. 93 procent av Västernorrlänningar uppger att de är nöjda både med beställningen och resan sammantaget.

2015-03-15 - Trafik

Snart drar motorcykelsäsongen i gång på allvar och motorprofilen Janne Zetterlund kan berätta att han ligger i startgroparna för att anordna en utbildning som vänder sig till kommunens alla MC-förare.

Sidor