Du är här

Trafik

2016-06-09 - Trafik

Kommunstyrelsen har redan sagt ja, och 20 juni väntas kommunfullmäktige fatta formellt beslut om att införa gratis kollektivtrafik för unga i Örnsköldsvik. Beslutet innebär att alla i åldersgruppen 7-19 år, som är folkbokförda i kommunen, har möjlighet att kostnadsfritt få ett personligt färdbevis, så kallat ungdomskort.

2016-06-08 - Trafik

Kommunstyrelsen föreslår gratis kollektivtrafik för ungdomar från och med denna höst. Göran Wåhlstedth (V) har tidigare skrivit en motion om att avgiftsfri kollektivtrafik skulle utredas. Avgiftsfri kollektivtrafik för gruppen barn och ungdomar 7-19 år införs nu från och med augusti 2016. Frågan om avgiftsfri kollektivtrafik för alla kommer att utredas enligt budgetförslaget 2017.

2016-05-29 - Bra att veta med Webben 7

Två av tre vuxna struntar i hjälmen. Här är tipsen till vilken cykelhjälm du ska välja.

2016-05-26 - Trafik

Trafiksäkerheten på Sundskolan och Sunnanängs förskola i Örnsköldsvik ska förbättras. Kommunens trafik- och parkavdelning driver ett pilotprojekt som syftar till att separera gående och cyklister från biltrafik och transporter. Förbättringar ska även göras vad gäller trafiksituationen längs vägen (Vetevägen) som löper utanför skolan samt på parkeringen och inom skolområdet.

2016-05-20 - Trafik

Nu påbörjas arbetet med att skylta om hastigheterna inom centrala Örnsköldsvik och Varvet, vilket innebär att det kommer sättas upp stolpar för vägmärken med de nya hastighetsbegränsningarna.

2016-05-17 - Trafik

Cykeldagarna anordnas av projektet Hållbara resor, för att hylla både cykeln och cyklisterna under maj månads två sista veckor i länet.

2016-05-11 - Trafik

Idag är en dag då hela Sverige skänker en tanke till alla de som drabbats av rattfylleriolyckor och deras anhöriga. Varje år dör cirka 100 personer och cirka 1 000 människor skadas svårt i alkoholrelaterade trafikolyckor.

2016-05-08 - Trafik

Höga hastigheter och bristande respekt för avspärrningar gör att de som arbetar med att rädda liv själva lever livsfarligt. Men tänker du efter före är det lätt att göra tillvaron tryggare för räddningsarbetarna, och därmed för oss alla om olyckan är framme.

2016-04-18 - Trafik

Det går för fort på våra svenska vägar, ska liv räddas måste fler hålla hastigheten. Förra året rapporterade polisen drygt 435 000 hastighetsöverträdelser. Denna vecka, 18-24 april, fortsätter polisen sitt arbete genom extra hastighetskontroller. Insatsveckan är gemensam för hela Europa.

2016-04-16 - Trafik

Annars är du ute på hal is – lagligt sett.

2016-03-30 - Trafik

Släpp cyklarna loss det är vår, men hur ligger det egentligen till med vårt cykelvett?

2016-03-24 - Trafik

Här får du goda råd inför påskresan.

2016-03-14 - Trafik

Under denna vecka, 14 – 20 mars, pågår en av polisens insatsveckor med fokus på bälte. Det innebär att polisen fokuserar extra på bältesanvändningen i sitt dagliga arbete ute i trafiken.

2016-02-09 - Trafik

Din Turs resenärer upplever i högre grad än andra resenärer att de sitter bekvämt, att det är rent och snyggt och att de kommer fort fram. Detta framgår av Kollektivtrafikbarometern som baseras på drygt 50 000 intervjuer över hela landet varav 2 000 i Västernorrland.

2016-02-03 - Trafik

Trafikverket har begärt yttrande från Örnsköldsviks kommun om lokalisering av E4 genom Åsberget.

2016-01-13 - Trafik

Örnsköldsviks kommun ska utreda om avgiftsfri kollektivtrafik ska införas, efter en motion från Göran Wåhlstedt (V). Förslaget i motionen är att avgiftsfri kollektivtrafik ska införas på försök under tre år enligt förlaga från andra försök som pågår i Kiruna, Avesta, Ockelbo och Hallstahammar. Förslaget innebär också att försöket görs i samarbete med ett universitet för att studera bland annat miljöpåverkan, ekonomi och resandestruktur.

2015-12-20 - Trafik

Under jul- och nyår är det många trafikanter som ger sig ut på vägarna och i det flesta fall kommer de fram säkert till sina destinationer men för några slutar det inte like bra. Enligt statistiken dör ca 15 personer och 1000 personer skadas under julhelgen.

Sidor