Du är här

Trafik

2020-11-24 - Trafik

SMHI har utfärdat en varning för risk för plötslig ishalka gällande onsdagen. Det väntas komma regn eller underkylt regn som faller på kalla vägbanor vilket kan orsaka att plötslig ishalka uppstår. Förare bör vara extra uppmärksamma på väglaget och ta det lugnt i trafiken.

2020-11-19 - Trafik

Under dagen och morgondagen så kommer det utföras ett vägarbete längs väg 32047 Östra Landsjö som medför att vägen stängs av för trafik. Arbetet är planerat att pågå tills klockan 16.00 imorgon 20 november.

2020-11-17 - Trafik

Under dagen så kommer det att utföras ett beläggningsarbete på Modovägen. Arbetet utförs från Alfredshemsbron till Sundskorsningen i det högra körfältet, samt från Brogatan vid Sundskorsningen till infarten till Ravinvägen i båda körfälten. Arbetet förväntas påverka trafiken.

2020-11-10 - Trafik

Det är höst, och snart så kommer även vintern. De flesta brukar ställa in cykeln när hösten kommer, men det finns många svenskar som brukar cykla minst en dag i veckan även under vintertid. Med rätt belysning, dubbdäck och riktiga bromsar samt rejäla kläder kan man till och med klara en snöstorm på två hjul.

2020-11-05 - Trafik

Trafikverket har skickat ut ett viktigt meddelande där de uppmanar förare i de norra delarna av landet, inklusive Västernorrland, om att vara uppmärksamma och ta det lugnt i trafiken. På grund av blåst med hårda vindbyar så finns det risk för nedfallna träd på vägbanorna. Uppmaningen gäller hela torsdagen. För aktuellt läge i trafiken, besök www.trafikverket.se.

2020-11-04 - Trafik

Hösten är kommen och med den så startar även den period på året då det sker flest viltolyckor i trafiken. Enligt Nationella Viltolycksrådet så sker det 1 viltolycka var 8 minut och 62 000 förare i Sverige är inblandade i viltolyckor varje år. Det här är några saker du bör komma ihåg rörande viltolyckor.

2020-10-11 - Bra att veta med Webben 7

Läsare har hört av sig och undrat över hur fotgängare ska mötas på trottoaren, kanske särskilt viktigt nu i coronatider när vi ska hålla avstånd. Ska man gå på höger eller vänster sida?

2020-10-11 - Bra att veta med Webben 7

Sparkstöttingåkare betraktas som gående och ska använda gångbana eller vägren. Om det inte finns sådana får de använda cykelbana eller körbana. På körbanan bör de färdas längst till vänster. Tänk på att sparken ska vara försedd med reflexer om den framförs i mörker.

2020-10-10 - Bra att veta med Webben 7

En cyklande som korsar en väg på ett övergångsställe har väjningsplikt både mot gående och mot fordon på vägen. Övergångsstället är tänkt för gående och det är därför olämpligt att cykla där. Men om man kliver av cykeln och leder den gäller samma regler som för gående.

2020-10-10 - Bra att veta med Webben 7

Känner du igen den här? Förmodligen eftersom den sitter vid järnvägsövergången i Själevad nära ICA Supermarket. Det råder ofta delade meningar kring hur man ska använda blinkers i denna korsning och det korrekta att du ska blinka vänster om du har för avsikt att svänga just vänster. Att blinka höger om man har för avsikt att köra rakt fram är inte förbjudet. Det gör dina avsikter bara tydligare för medtrafikanterna.

2020-08-18 - Trafik

Under veckan genomför polisen en nationell trafikvecka där de utför ett ökat antal trafikkontroller i tätbebyggda områden, med fokus på hastighetskontroller.

2020-06-18 - Trafik

Tiden runt midsommar brukar vara bland de mest trafikintensiva dagarna på våra vägar, och tyvärr också en tid då många olyckor sker. Här kan du se vilka vägar brukar vara som mest olycksdrabbade samtidigt som du får goda råd från Riksförbundet M, tidigare Motormännens Riksförbund, inför midsommar- och semesterresan.

2020-06-16 - Trafik

Idag genomför Örnsköldsviks kommun tillsammans med Trafikverket en trafikstudie av E4 genom centrala Örnsköldsvik, med syfte att bland annat förbättra miljön i centrum.

2020-06-15 - Trafik

Från den 22 juni till och med 3 juli så kommer Åsvägen att vara avstängd för genomfartstrafik på grund av reparation av det befintliga vattenledningsnätet.

2020-05-26 - Trafik

Örnsköldsvik kommun strävar efter en bra miljö för cyklister för att få fler att välja cykeln som transportmedel och för att förbättra miljö och hälsa. Här ges tips och information om hur du kan cykla säkert i vår kommun.

2020-04-22 - Trafik

Under 2019 så var det rekordfå personer som omkom i den svenska vägtrafiken, enligt myndigheten Trafikanalys statistik om vägtrafikskador.

Sidor