Du är här

Trafik

2019-11-04 - Trafik

Mellan 4 - 10 november genomför polisen en nationell insatsvecka mot så kallade brott på väg.

2019-10-29 - Trafik

Det råder halkrisk i och med det kyligare vädret. Förare bör vara extra uppmärksamma på både väglag och andra trafikanter för att minska risken att en olycka sker.

2019-10-17 - Trafik

Hösten är kommen och med den så startar även den period på året då det sker flest viltolyckor i trafiken. Enligt Nationella Viltolycksrådet så sker det 1 viltolycka var 8 minut och 62 000 förare i Sverige är inblandade i viltolyckor varje år. Det här är några saker du bör komma ihåg rörande viltolyckor.

2019-10-15 - Trafik

Nu när mörket återigen faller på både morgon och kväll så är det en bra idé att plocka fram reflexen ur fickan. Bara för att du ser dig själv innebär nämligen inte det att andra gör det.

2019-10-10 - Trafik

Hösten smyger sig på oss. Det börjar bli mörkt på kvällarna. Sök fram era reflexer och sätt fast dem på kläderna så att bilisterna upptäcker er i tid och kan undvika en olycka. Är era reflexer gamla, skaffa nya, de tappar sin reflexkapacitet med åren. Bilförare, ni är ofta ovarsamma. Ni kliver ur era parkerade bilar och rusar ut i mörkret utan reflexer på kläderna. Ni måste se till att synas när ni som fotgängare sneddar över gatan/vägen!

2019-10-08 - Trafik

Under vecka 42 så planerar Trafikverket att öppna den ombyggda korsningen E4 och väg 348 mot Bredbyn. I och med den nya korsningen så kommer även ett nytt körsätt att börja gälla.

2019-09-24 - Trafik

Under perioden 23 september – 4 oktober kommer Åsvägen vara avstängd för genomfartstrafik på grund av vägarbeten. I området kommer bland annat bergborrning pågå vid Åsvägen 133 och en ny busshållplats byggs vid Åsvägen 125. Trafikanter hänvisas därför till alternativa vägar.

2019-09-23 - Trafik

Under veckan så kommer det råda begränsad framkomlighet och vissa trafikstörningar vid Stationsrondellen, korsningen Mododvägen/Strandgatan och Magasinallén, intill Ågrenshuset.

2019-09-16 - Trafik

Under veckan genomför polisen en nationell trafikvecka med fokus på hastighetskontroller.

2019-08-22 - Trafik

Åsvägen har tidigare varit avstängd för genomfartstrafik på grund av vägarbete. Nu förlängs perioden som vägen kommer att vara avstängd fram till torsdag 31 oktober.

2019-08-20 - Trafik

Mellan 21/8 - 6/9 så kommer det att förekomma trafikstörningar längs Modovägen i närheten av den gamla järnvägsstationen då det utförs arbeten med slänt och murar i området. Arbetet gör så att trafikflödet störs och framkomligheten på vägen påverkas. Trafikanter hänvisas till andra alternativa vägar.

2019-08-19 - Trafik

Denna vecka, mellan 19 - 25 augusti, genomför polisen en nationell trafikvecka med fokus på trygghet och hastighet i tätbebyggda områden.

2019-08-12 - Trafik

Från och med måndag 5 augusti till och med onsdag 21 augusti så är Åsvägen avstängd för genomfartstrafik på grund av vägarbete.

2019-06-20 - Trafik

Tiden runt midsommar brukar vara bland de mest trafikintensiva dagarna på våra vägar, och tyvärr också en tid då många olyckor sker. Här kan du se vilka vägar brukar vara som mest olycksdrabbade samtidigt som du får goda råd från Riksförbundet M, tidigare Motormännens Riksförbund, inför midsommar- och semesterresan.

2019-06-17 - Trafik

Från och med idag så upphör den viktbegränsning som kommunen haft på de vägar som kommunen sköter om. Det innebär att så snart vägskyltarna för viktbegränsning täckts över kan du åter igen köra tunga transporter på dessa vägar, utan att ansöka om dispens.

2019-06-03 - Trafik

Nu under veckan, 3 till 9 juni, så utför polisen en nationell trafikvecka med fokus på nykterhet. Huvudsyfte med veckan är att uppmärksamma vikten av att vara nykter i trafiken.

Sidor