Du är här

Skola & utbildning

2018-02-04 - Skola & utbildning

Att starta UF-företag (Ung Företagsamhet) är något som ingår i utbildningen för många gymnasieelever. Men att en hel skolklass går samman och startar företag är nog inte så vanligt.

2018-01-24 - Skola & utbildning

I december 2017 avslutades det kommunala projektet Plattform U. Syftet med projektet, som delfinansierats av EU:s sociala fond, har varit öka sysselsättningen hos unga Örnsköldsviksbor mellan 15 och 24 år som inte arbetar eller studerar. Genom coachning har deltagarna motiverats att sätta tydliga mål för att komma närmare arbetsmarknaden genom studier eller arbete.

2018-01-23 - Skola & utbildning

1 januari blev det ny regi och ett nytt namn när f.d. Mikael Elias Teoretiska Gymnasiet gick över till att heta Höga Kusten Teoretiska Gymnasium. Istället för Academedia blev det tre entreprenörer från norr som klev in där alla varit verksamma som både lärare och rektorer.

2018-01-16 - Skola & utbildning

En helt ny förskollärarutbildning startade igår i Örnsköldsvik via Umeå universitet. Närmare ett 30- tal studenter fanns på plats under introduktionsdagen, bland dem hade några flyttat från Stockholm, Borås och Linköping för att delta i utbildningen.

2018-01-12 - Skola & utbildning

Parkskolans fordonsprogram kämpar med näbbar och klor för att locka elever till utbildningen och i förlängningen fylla motorbranschens stora rekryteringsbehov. Därför bjuder skolan in kvinnor till en tjejafton den 16 januari.
­– Vi tror att mammorna har stort inflytande när ungdomar väljer utbildning, säger yrkesläraren John-Erik Hellström.

2017-12-26 - Skola & utbildning

Andelen elever som tar gymnasieexamen inom tre år på ett nationellt program har ökat kraftigt mellan åren 2014 och 2017. Förbättringen syns på både högskoleförberedande program och yrkesprogram. Det visar Skolverkets statistik över betygen inom gymnasieskolan som även finns på läns-, kommun- och skolnivå.

2017-12-18 - Skola & utbildning

I årets upplaga av ”Öppna jämförelser grundskola” som Sveriges kommuner och Landsting nyligen presenterat så rankas grundskolan i Örnsköldsvik på plats 99 bland landets kommuner och får då också bästa placeringen i hela länet.

2017-12-16 - Skola & utbildning

Molly Jonsson, klass 5A, Själevadskolan. Det är vinnaren i Lions teckningstävling ”Fredens framtid”.

2017-12-07 - Skola & utbildning

Ångermanlands Skolidrottsförbund uppmnuntrar barn och ungdomar till motion i olika former, bland annat med att jaga piggelinpoäng under oktober månad. Där visade sig eleverna i Sidensjöskolan vara något utöver det vanliga där samtliga av skolans fem deltagande klasser hamnade på prispallen.

2017-12-06 - Skola & utbildning

Torsdag den 7 december mellan klockan 10 och 14 är det dags för den lokala UF-mässan i Fjällräven Center. Där presenterar elever från Örnsköldsviks gymnasium som läser entreprenörskap och företagande sina affärsidéer, produkter och tjänster.

2017-12-03 - Skola & utbildning

Att starta och driva företag är svårt, men roligt. Det har inte minst Nora Östman, Jessica Gossas och Maximilian Popovic blivit varse under sin första termin som UF-företagare. Kan den miljövänliga papperspåsen verkligen bli en höjdare?

2017-11-20 - Skola & utbildning

För nittonde gången genomförs denna vecka de s.k. Notdagarna i kommunen, med natur- och teknikinriktning för Ö-viks grundskoleelever. Totalt kommer ca 2200 elever att delta under tisdag till fredag i Fjällräven Center och temat för året är vatten.

2017-11-17 - Skola & utbildning

Den 8 januari 2018 startar Örnsköldsviks folkhögskola utbildningen Friluftsliv & Företagande – Höga Kusten. Besöksnäringen växer i regionen och en sådan utbildning är efterfrågad.

2017-11-17 - Skola & utbildning

Med tal, musik och tilltugg invigdes Geneskolans bibliotek i onsdags.

2017-11-16 - Skola & utbildning

- Hur kan vi se och hjälpa fler barn i familjer med missbruk?
Förbundsordförande i Junis, Mona Örjes föreläser på Kom In i Örnsköldsvik den 28 och 29 november.

2017-10-30 - Skola & utbildning

I fredags togs det första spadtaget för Ängsmarkens förskola i Gullänget.

2017-10-26 - Skola & utbildning

Under onsdagen anordnades Ungdomsforum för andra året på Sliperiet med temat ”För en hållbar värld”, då elever från åk 9 och gymnasiet hade möjlighet att ta del av miniseminarier, träffa lokala politiker och diskutera såväl Ö-viks framtid som världens utifrån 17 globala framtidsmål som världens ledare har förbundit sig att uppnå.

Sidor