Du är här

Skola & utbildning

2021-01-11 - Skola & utbildning

Från och med idag bedriver de kommunala högstadieskolorna i kommunen växelvis fjärr- och distansundervisning. Preliminärt gäller distansundervisningen till och med vecka 3.

2021-01-11 - Skola & utbildning

Den 19 januari så skulle årets upplaga av Vi i Femman dra igång. Nu har dock SR P4 meddelat att tävlingen skjuts fram till den 13 april.

2021-01-07 - Skola & utbildning

Folkhälsomyndigheten meddelade idag att gymnasieskolor rekommenderas att fortsätta bedriva undervisningen på distans till och med den 24 januari. Bakgrunden till rekommendationen är det epidemiologiska läget med stor smittspridning i landet.

2021-01-07 - Skola & utbildning

Nästan 3 000 klasser runtom i landet deltog i uttagningarna till nästa upplaga av Vi i femman, och utav dessa så har 200 klasser gått vidare till de regionala kvartsfinalerna. I Västernorrland har 1 695 elever tävlat för sina respektive klasser, och bland de åtta klasser som får gå vidare till kvartsfinalen så kommer tre från Örnsköldsviks kommun: Banafjälskolan 5 i Arnäsvall, Sidensjöskolan 5 i Sidensjö och Sundskolan 5A i Örnsköldsvik.

2020-12-15 - Skola & utbildning

Skolverket har beslutat att ställa in skolans nationella prov som skulle ha hållits under vårterminen, med undantag för provet i årskurs 3 i grundskolan samt årskurs 4 i sameskolan och specialskolan. Bakgrunden till beslutet ligger i den rådande pandemin och de förändrade förutsättningar som den för med sig.
– De nationella proven är ett viktigt inslag i den svenska skolan. Ett genomförande kräver dock att eleverna inför proven har fått en likvärdig undervisning och att skolor, lärare och elever har möjlighet att göra proven på ett likvärdigt sätt. Skolverket bedömer att inget av dessa krav går att uppfylla, säger Skolverkets generaldirektör Peter Fredriksson i ett pressmeddelande.

2020-12-12 - Skola & utbildning

Än en gång har låg- och mellanstadieklasserna i Ångermanland jagat piggelinpoäng med hjälp av ett flertal aktiviteter. När höstjakten avslutades visade Järvedskolan sig vara fortsatt duktiga på att samla poäng. På bilden ser du årskurs 1 Segelbåten som hade en snittpoäng på nära 360. Eleverna ute på skolgården tillsammans med Pelle Bellander, Ångermanlands Skolidrottsförbund.

2020-12-07 - Skola & utbildning

Grundsärskolan vid Ängetskolan och Skärpeskolan stänger verksamheten för resten av höstterminen från och med idag 7 december.

2020-11-23 - Skola & utbildning

För att tunna ut antalet elever i skolan och kollektivtrafiken så börjar vissa program vid Örnsköldsviks Gymnasium från och med idag att årskursvis införa växelvis fjärrundervisning, det vill säga undervisning hemifrån.

2020-11-23 - Skola & utbildning

Sista fredagen i november så arrangeras ForskarFredag runtom i Europa. Här i Örnsköldsvik så nöjer man sig dock inte med bara en fredag. Istället så arrangerar man Vetenskapsveckan under vecka 48, med digitala aktiviteter som riktar sig till barn och skolever såväl som allmänheten.

2020-11-20 - Skola & utbildning

Sista fredagen i november så arrangeras ForskarFredag runtom i Europa. Här i Örnsköldsvik så nöjer man sig dock inte med bara en fredag. Istället så arrangerar man Vetenskapsveckan under vecka 48, med digitala aktiviteter som riktar sig till barn och skolever såväl som allmänheten.

2020-11-12 - Skola & utbildning

I samarbete med Forum för levande historia och Svenska kommittén mot antisemitism, SKMA, så kommer lärare från bland annat Örnsköldsvik att fortbildas i antisemitism och intolerans.

2020-11-10 - Skola & utbildning

Lärarförbundet har genomfört sin årliga ranking Sveriges Bästa skolkommun. I årets ranking tar Örnsköldsviks kommun tredje plats i länet.

2020-10-07 - Skola & utbildning

Priset ”Årets Transportskola” hyllar skolor med hög kvalitet och nytänkande. Örnsköldsvik är en av åtta bland 87 i hela landet som kan vinna priset.
– Det är en jättebra skola där vi trivs. Jag tycker att vi har goda chanser att vinna, säger eleven Liv Ängerud.

2020-10-04 - Skola & utbildning

Ett drygt år har gått sedan kommunens besparingsåtgärder drabbade Kulturskolan. 5 miljoner, en fjärdedel av budgeten, skars bort hösten 2019 och sedan dess har skolans nya ledning jobbat hårt för att få till en så bra verksamhet som möjligt utifrån de nya förutsättningarna.
– Vi är mindre men kvalitén är fortfarande hög, säger kultur-skolechef Rasmus Grip.

2020-10-03 - Skola & utbildning

Tio ungdomar i årskurs åtta på Ängetskolan deltog förra veckan i ett internationellt ungdomsutbyte.

2020-09-30 - Skola & utbildning

Nu är det dags igen. Ångermanlands Skolidrottsförbund drar i gång Höstpiggelin för att uppmuntra elever i förskolan samt i låg- och mellanstadiet till motion i olika former. Från den 1 oktober till den 1 november pågår jakten på poäng.

Sidor