Du är här

Samhällsinformation

2010-01-12 - Samhällsinformation

Kortfattad information från kommunstyrelsens sammanträde:

2010-01-08 - Samhällsinformation

Med kallt väder ökar elkonsumtionen och näten belastas mer än vanligt. Kombinationen sträng kyla och hög belastning frestar på ledningarna vilket kan leda till oönskade strömavbrott.

2010-01-07 - Samhällsinformation

Sundsvall och Örnsköldsvik är två av sextio orter i Sverige där SMHI i Norrköping på uppdrag av Naturvårdsverket, ska studera luftkvaliteten.

2010-01-04 - Samhällsinformation

Den 10 januari vigs fyra nya präster till tjänst i Härnösands stift. Det blir första gången en kvinna förrättar en prästvigning i domkyrkan i Härnösand. Det är också fyra kvinnor som prästvigs.

2010-01-03 - Samhällsinformation

Hundratals av amatörfotografen Thure Schelins fantastiska Örnsköldsviksbilder finns nu att se på museet, fram till och med 24 januari.

2009-12-18 - Samhällsinformation

– För att lyckas komma ur förhållandet är det viktigt att komma till insikt att man är misshandlad. Det säger Jeanette Ching, socialrådgivare i kvinnofrågor, som arbetat med många som utsatts för våld i sina relationer.

2009-12-17 - Samhällsinformation

Män som misshandlar förstår sällan att det de gör är fel, och har därför svårigheter att ta sig ur sitt beteende – men det finns hjälp att få.

Sidor