Du är här

Samhällsinformation

2010-03-09 - Samhällsinformation

Under 2009 ökade anmälningarna till Skolinspektionen med 20 procent. Västernorrland hamnar på åttonde plats över antalet anmälningar per länsinvånare.

2010-03-08 - Samhällsinformation

Biskop Tuulikki Koivunen Bylund har utsetts till årets sverigefinska yrkeskvinna. Detta för sitt sätt att ta ställning för tolerans och humanitet under en unik yrkeskarriär.

2010-03-06 - Samhällsinformation

Lockar tanken på en husbil med inbyggd tandläkarmottagning?
Det kan bli verklighet nästa år efter ett förslag i landstingsstyrelsens arbetsutskott.

2010-03-06 - Samhällsinformation

En förstudie från tekniska kontoret stakar ut framtiden för kommunens lekparker. Målet är att banta ner antalet parker från 86 till 64 för att i gengäld kunna bekosta en upprustning av de återstående.

2010-03-05 - Samhällsinformation

Allt fler patienter får träffa läkare inom gränsen för vårdgarantin.
– Vi har vidtagit flera åtgärder för att minska köerna och det ultimata är naturligtvis att få bort dem totalt, säger Eva Lindberg, chef vid landstingsstaben hälso- och sjukvård till Dagbladet.

2010-03-05 - Samhällsinformation

Det börjar sakta men säkert dra ihop sig till deklaration för inkomståret 2009. Här ger vi dig nyheterna som är nyttiga att känna till:

2010-03-04 - Samhällsinformation

Skolinspektionen säger nu ja till en byskola i Gottne i Örnsköldsviks kommun, rapporterar Sveriges radio.

2010-03-03 - Samhällsinformation

Vid årsskiftet startade de fyra norrlandstingen ett unikt samarbete för att få fler ungdomar att använda kondomer och samtidigt lära sig mer om sexuellt överförbara infektioner.

2010-03-02 - Samhällsinformation

Årets rekordvinter får Vägverket att befara värre tjälskador på vägarna än normalt.
Örnsköldsvik, liksom hela Västernorrland, hör till de områden som kan drabbas allra värst.

2010-03-02 - Samhällsinformation

När Botniabanan invigs den 28 augusti räknar Norrtåg med att ha två tåg igång från och med premiärdagen.
Det innebär att tidtabellen kommer innehålla två tidigare morgonturer i båda riktningar mellan Umeå och Örnsköldsvik.

2010-03-01 - Samhällsinformation

Under de senaste veckorna har sjukhusavdelningar och förskolor drabbats av den så kallade vinterkräksjukan.
– Vi försöker sprita saker och tvätta leksaker för att undvika spridning, säger Maj Nilsson på Björnens förskola till Radio Västernorrland.

2010-03-01 - Samhällsinformation

I dag startar en ny, gemensam ortopedteknisk avdelning i länet.
Tack vare den rockaden minskar landstingets kostnader med ungefär fem miljoner kronor per år.
– Det är pengar som nu kan komma till gagn för patienterna på ett bättre sätt, säger landstingsdirektören Lars Bolin.

2010-03-01 - Samhällsinformation

27 miljoner kronor är cirkanotan för underhåll av kommunala gator och vägar i Örnsköldsvik. En snörik vinter, som den nuvarande, gör att kostnaderna skjuter i höjden.
– Vi översteg budgeten med fem miljoner under 2009 och prognosen för det kommande året säger något liknande, säger Magnus Wiklund, chef för kommunens gatusektion.

2010-03-01 - Samhällsinformation

Föräldrar sparar i genomsnitt knappt 500 kr per månad till sina barn. Men på 18-årsdagen tillhör pengarna barnet som då kan välja att använda dem som han eller hon vill. Om föräldrarna får bestämma toppar körkort listan i norra Sverige över vad föräldrar tycker att pengarna ska gå till. Resor hamnar sist. Det visar en ny undersökning från Länsförsäkringar.

2010-02-27 - Samhällsinformation

Det är lika många män som kvinnor i Örnsköldsvik som utsätts för våld. Men förövaren är nästan alltid en man.

2010-02-27 - Samhällsinformation

Den snörika och kalla vintern har orsakat ett flertal strömavbrott och så även i Örnsköldsvik. Inträffar det igen kan det vara viktigt att känna till några enkla tips.

2010-02-25 - Samhällsinformation

Nu ska en gemensam grund för kulturens framtid i Örnsköldsvik skapas.

Sidor