Du är här

Samhällsinformation

2020-10-08 - Samhällsinformation

I maj öppnade båtslussen i Hörnett/Svedjeholmen för sommarens båttrafik. Torsdag nästa vecka, 15 oktober, stänger båtslussen för säsongen. Vid akuta situationer så kan slussning ske via timmerslussen.

2020-10-07 - Samhällsinformation

Under gårdagen höll kommunstyrelsen sammanträde. Här följer kortfattad information.

2020-10-05 - Samhällsinformation

Vecka 41-43 så kan boende i Bjästa, Husum, Kroksta, Dekarsön, Själevad, Domsjö, Hörnett och i centralorten uppleva dålig lukt både inom- och utomhus. Detta på grund av att Aarsleff Rörteknik AB, på uppdrag av Miva, utför renoveringar av avloppsledningar.

2020-10-05 - Samhällsinformation

Vecka 41-50 så kommer gångbanorna över Slussen i Hörnett/Svedjeholmen att renoveras.

2020-10-01 - Samhällsinformation

Just nu råder en vattenläcka som påverkar Fäbodvägen i Varvet. Påverkan medför störningar i vattenleveransen för boende i området samt eventuellt intilliggande områden. Läckan beräknas vara åtgärdad klockan 16.00.

2020-09-29 - Samhällsinformation

På en presskonferens under förmiddagen meddelade Regeringen om ett förslag på att höja den nuvarande besöksgränsen vid idrottsevenemang. Istället för 50 personer så kommer det nu att tillåtas 500 personer bland den sittande publiken. Godtas förslaget så börjar det att gälla från den 15:e oktober.

2020-09-23 - Samhällsinformation

Under morgondagen så kommer det att ske ett planerat elavbrott i delar av Bodum, detta på grund av att Övik Energi utför förstärkningsarbeten i elnätet. Avbrottet är planerat att vara mellan klockan 08.00 - 15.00.

2020-09-21 - Samhällsinformation

Under morgondagen så genomför Miva ett underhållsarbete i Varvet vilket medför att vattnet kommer att tillfälligt stängas av i området. Underhållsarbetet är planerat att pågå mellan klockan 08.00 - 16.00. Boende i området uppmanas att tappa upp lite vatten för matlagning och toalettbesök innan arbetet påbörjas.

2020-09-16 - Samhällsinformation

Under dagen så genomför Miva ett underhållsarbete i Domsjö vilket medför att vattnet kommer att tillfälligt stängas av i områdena Gamla Domsjövägen 46-62, Stupgränd 2-4 och Pensionärsgatan 3. Underhållsarbetet är planerat att pågå till klockan 15.00.

2020-09-15 - Samhällsinformation

Övik Energi meddelar att det just nu råder en driftstörning rörande fibernätet som påverkar Själevad och Ås. Driftstörningen beror på att en högspänningsledning har blivit avgrävd. Övik Energi har vid skrivande stund inte gett någon tid för när problemet tros kan vara åtgärdad.

2020-09-09 - Samhällsinformation

Just nu råder en vattenläcka som påverkar Samhällsvägen i Domsjö. Påverkan medför störningar i vattenleveransen för boende i området samt eventuellt intilliggande områden. Läckan beräknas vara åtgärdad klockan 14.00.

2020-09-08 - Samhällsinformation

Med start den här veckan så utför Miva nybyggnationer av spillvattenledningar i Bjästatjärn. Arbetet väntas pågå fram tills vecka 45 och kan föra med sig driftstörningar i vattenleveransen.

2020-09-07 - Samhällsinformation

Just nu råder en vattenläcka som påverkar Fjällåkern en bit utanför Bjästa. Påverkan medför störningar i vattenleveransen för boende i området samt eventuellt intilliggande områden. Läckan beräknas vara åtgärdad klockan 16.00.

2020-09-02 - Samhällsinformation

Under gårdagen höll kommunstyrelsen sammanträde. Här följer kortfattad information.

2020-09-01 - Samhällsinformation

Miva har påbörjat ett underhållsarbete av vatten- och spillvattenledningar längs Samhällsvägen i Domsjö som kan föra med sig driftstörningar i vattenleveransen för hushåll i området. Arbetet kan komma att hålla på fram tills våren 2021.

2020-08-27 - Samhällsinformation

SMHI meddelar att det just nu råder stor risk för skogsbrand i länet. Länsbor bör vara extra uppmärksamma på rök, och den som planerar att elda måste iaktta stor försiktighet.

2020-08-26 - Samhällsinformation

På grund av ett underhållsarbete så råder det just nu driftstörningar rörande vattenleveransen i Hallbacken, Domsjö, samt eventuellt i närliggande områden. Störningarna väntas pågå tills klockan 14.00.

Sidor