Du är här

Samhällsinformation

2019-11-26 - Samhällsinformation

På grund av att Miva utför ett underhållsarbete så råder det just nu en driftstörning i Drevstigen, Domsjö, som kan medföra störningar i vattenleveransen för boende i områden samt eventuellt intilliggande områden. Arbetet väntas vara avslutat vid klockan 15.00 i eftermiddag.

2019-11-22 - Samhällsinformation

Just nu råder en vattenläcka i Minkvägen, Kroksta, som medför störningar i vattenleveransen för boende i områden samt eventuellt intilliggande områden. Läckan beräknas vara fixad klockan 22.00 ikväll.

2019-11-18 - Samhällsinformation

SMHI varnar för risk för plötslig ishalka på grund av regn på kalla isbanor. Både fotgängare och trafikanter bör vara extra uppmärksamma och ta det försiktigt på vägar och gator.

2019-11-18 - Samhällsinformation

Inatt så kommer ett planerat avbrott att ske av fjärrvärmen i Bjästa. Avbrottet beror på att E.ON ska genomföra underhålls- och ombyggnadsarbete på elnätet vilket innebär att elen till fjärrvärmeverket måste stängas av. Under avbrottet saknar kunder i Bjästa varmvatten och värme. Avbrottet är planerad att vara mellan kl. 00.00 - 03.00.

2019-11-14 - Samhällsinformation

Just nu råder en vattenläcka i Västra Dalgatan som medför störningar i vattenleveransen för boende i områden samt eventuellt intilliggande områden. Läckan beräknas vara fixad klockan 18.00 ikväll.

2019-11-12 - Samhällsinformation

SMHI varnar för risk för plötsligt ishalka i Västernorrland under tisdag eftermiddag och natten till onsdag. Risken beror på regnskurar som väntas falla under tisdagen. Förare bör vara extra uppmärksamma och ta det lugnt i trafiken.

2019-11-10 - Samhällsinformation

Nu är vintern på ingång igen vilket betyder att många beger sig ut på isen för att bland annat åka skridskor. Det betyder också att det gäller att du är extra försiktig om du planerar att bege dig ut på isen.

2019-11-06 - Samhällsinformation

Här följer kortfattad information från kommunstyrelsens sammanträde tisdag 5 november.

2019-10-31 - Samhällsinformation

Problemet ska nu vara åtgärdad och det går att betala med kort som vanligt igen.

2019-10-29 - Samhällsinformation

Då Miva utför underhållsarbeten så kan det under tisdagen förekomma driftstörningar av vattenleveransen i Björnavägen, Gullänget. Driftstörningen är planerad att pågå mellan kl. 07.00 - 16.00.

2019-10-28 - Samhällsinformation

Under slutet på oktober planerar Övik Energi att fotografera fjärrvärmenätet med värmekamera. Fotograferingen sker från ett flygplan som flyger på låg höjd under nattetid vilket kan föra med sig störande ljud för den som försöker sova.

2019-10-26 - Samhällsinformation

Inatt klockan 03.00 ställer vi återigen om till vintertid, vilket innebär att klockan ska vridas tillbaka en timme. Vintertiden är den så kallade normaltiden och sommartiden en anpassning som görs för att vi bättre ska kunna nyttja den ljusa delen av dygnet under sommaren.

2019-10-24 - Samhällsinformation

FN-dagen är en temadag som firas 24 oktober till minne av att FN-stadgan trädde i kraft den dagen. Det är en av de officiella flaggdagarna.

2019-10-22 - Samhällsinformation

Under perioden 17 oktober - 8 november så utför Miva underhållsarbete av vatten- och spillvattenledningarna på Sockenvägen 1-7 i Arnäsvall. Arbetet kan medföra att det berörda området samt intilliggande områden drabbas av driftstörningar.

2019-10-21 - Samhällsinformation

Just nu råder en vattenläcka i Skärpevägen i Kroksta som medför störningar i vattenleveransen för boende i områden samt eventuellt intilliggande områden. Läckan beräknas vara fixad klockan 16.00 i eftermiddag.

2019-10-17 - Samhällsinformation

Under torsdagen så kommer Övik Energi att utföra arbete på fjärrvärmenätet, vilket medför att nätet måste stängas av till fastigheter i ett område runt torget i Örnsköldsviks centrum. Arbetet påbörjas klockan 23.00 på torsdag kväll och beräknas vara klart runt klockan 03.00 under natten.

2019-10-16 - Samhällsinformation

Sommaren har haft sin gång och vintern är på väg. Inför vintern kan det vara bra att förbereda både sopkärl och vattenmätare för kylan, så här är några tips på vad du bör tänka på.

Sidor