Du är här

Samhällsinformation

2017-09-02 - Samhällsinformation

Hökaustenbron är på väg att få ett nytt trafikstyrningssystemem. Syftet är att göra det möjligt för trafikledarna att snabbt och säkert kunna leda om trafiken vid förhållanden som påverkar trafiksäkerheten; som hård vind, dåligt väglag eller vägarbeten.

2017-07-18 - Samhällsinformation

Beslutet innebär att ca 150 hushåll i Åmynnet, delar av Köpmanholmen och delar av Bjästa får möjlighet att ansluta sina fastigheter till vårt fibernät med början under 2017.

2017-06-29 - Samhällsinformation

Tidigare har information om vården i Västernorrland funnits på landstingets webbsida. Igår stängde landstingets vårdsida ner. Den som söker en hälsocentral eller ungdomsmottagning i länet hänvisas nu till 1177.se där all information numera finns samlad.

2017-06-16 - Samhällsinformation

Under de närmaste åren genomför Miva ett antal satsningar i projektet ”Säkrad dricksvattenförsörjning centralorten”, som genomförs mellan 2016–2020.

2017-06-14 - Samhällsinformation

I morgon, den 15 juni, anordnar länsstyrelsen en regional totaförsvarskonferens på hotell Höga Kusten. Syftet med konferensen är att ge en aktuell bild av det förändrade säkerhetspolitiska omvärldsläget och vad som förväntas av länet regionalt avseende totalförsvarsplanering.

2017-05-17 - Samhällsinformation

Några av barnmorskemottagningarna i Örnsköldsvik slås ihop och öppnar en gemensam mottagning på Hälsocentralen Ankaret i Örnsköldsvik i höst.

2017-05-14 - Samhällsinformation

Det råder fortsatt stor risk för gräsbränder i länet. Elda med förnuft, eller helst inte alls.

2017-05-02 - Samhällsinformation

Här kan du läsa kortfattad information från kommunstyrelsens sammanträde i Örnsköldsvik den 2 maj 2017.

2017-04-30 - Samhällsinformation

Det är hög tid att kontrollera vilka regler som gäller för eldning där du bor. I en del kommuner är det bara tillåtet att elda vissa veckor på året och man bör också kontrollera väderleksprognosen innan majbrasan tänds.

2017-04-30 - Samhällsinformation

Valborg är en högtid då många unga råkar illa ut på grund av olyckor och bråk förknippade med alkohol och droger.
– Att mobilisera mot alkohol och droger handlar om att ge våra ungdomar bästa möjliga förutsättningar under vägen ut i vuxenlivet, säger Birgitta Edin-Westman, kommunens samordnare kring drog- och brottsprevention.

2017-04-27 - Samhällsinformation

3 av 10 tillfrågade föräldrar i Västernorrland är oroliga för att deras tonårsbarn ska dricka alkohol i samband med valborg. Nästan 8 av 10 uppger även att de skulle vilja att det arrangerades fler alkoholfria aktiviteter för tonåringar under 18 år på orten där de bor i samband med valborg.
Det visar en ny undersökning som organisationen IQ låtit genomföra bland föräldrar med barn mellan 13-17 år, i Västernorrland.

2017-04-22 - Samhällsinformation

På måndag sker en förändring i tätortstrafiken för linje 1 och 3.
- Linjerna behöver förändras för att skapa en pålitligare tidhållning” säger Erik Hedlund, trafikchef på
Din Tur.

2017-04-04 - Samhällsinformation

Här kan du läsa kortfattad information från kommunstyrelsens sammanträde i Örnsköldsvik den 4 april 2017.

2017-03-25 - Samhällsinformation

I morgon bitti gäller det att kolla klockorna! Då lånar sommartiden en av våra timmar. Formellt sker omställningen natten mellan lördag och söndag klockan 02.00, då klockan ställs fram en timme till 03.00. Den timmen får tvi inte tillbaka förrän i slutet av oktober.

2017-03-20 - Samhällsinformation

Nu på torsdag 23 mars är det premiär för Framtidsforum, där privatpersoner och företrädare för organisationer får vara med och ge inspel till den aktuella omvärldsanalysen för platsen Örnsköldsvik.

2017-03-19 - Samhällsinformation

De varma dagarna i kombination med minusgrader på nätterna har gjort Örnsköldsvik farligt halt. Hämtar du sand av kommunen kan du minska riskerna för dig själv och andra.

Sidor