Du är här

Samhällsinformation

2020-07-02 - Samhällsinformation

Just nu råder en vattenläcka som påverkar Svedjeholmsvägen i Sund. Påverkan medför störningar i vattenleveransen för boende i områdena samt eventuellt intilliggande områden. Läckan beräknas vara åtgärdad klockan 14.00.

2020-07-01 - Samhällsinformation

Länsstyrelsen meddelar att det råder fortsatt eldningsförbud i länet, trots de senaste dagarnas regn. Förbudet står kvar då brandrisken i skogarna har bedömts fortfarande vara mycket stor.

2020-06-30 - Samhällsinformation

Trots regnet som föll under gårdagen så råder det fortfarande risk för att skogsbränder kan bryta ut i länet. Regn och skurar kan dock minska risken på lokala håll. Länsbor bör vara fortsatt uppmärksamma på rök och vidta extra försiktighet vid till exempel grillning. Kom ihåg att det fortfarande råder eldningsförbud och att grillning ute i naturen får bara ske vid iordningsställda grillplatser.

2020-06-30 - Samhällsinformation

Just nu råder en vattenläcka som påverkar Linavägen i Husum. Påverkan medför störningar i vattenleveransen för boende i områdena samt eventuellt intilliggande områden. Läckan beräknas vara åtgärdad klockan 16.00.

2020-06-30 - Samhällsinformation

Idag kommer det att ske ett planerat elavbrott på Storgatan 51 a och 51 b i Örnsköldsvik på grund av ett underhållsarbete. Avbrottet är planerad att vara mellan kl. 09.30 - 11.30.

2020-06-26 - Samhällsinformation

Riksdagen har beslutat om en ny lag om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen, skriver Örnsköldsviks kommun i ett pressmeddelande. Den nya lagen ger kommunerna befogenheter att meddela om förelägganden och vid behov även stänga serveringsställen som inte följer lagar och föreskrifter gällande trängsel under den rådande pandemin.

2020-06-24 - Samhällsinformation

Från och med idag klockan 08.00 råder det bevattningsförbud för alla med kommunalt vatten i hela Örnsköldsviks kommun. Förbudet beror på långa perioder med varmt och torrt väder och att många förbrukar mer vatten än normalt just nu vilket lett till att vattenverken ligger nära maxkapacitet.

2020-06-23 - Samhällsinformation

SMHI har utfärdat en Varning klass 1 för mycket höga temperaturer i Västernorrland. Maximal dygnstemperatur väntas överstiga 30 grader, vilket kan utgöra en fara för personer som utgör en riskgrupp för värme. Varningen gäller från onsdag till och med lördag.

2020-06-23 - Samhällsinformation

I eftermiddag så kommer vägen i Sörgård/Bäck att stängas av tillfälligt på grund av ett vägarbete. Avstängningen är planerad till mellan klockan 17.00 – 22.00, men eventuella förändringar kan förekomma. Avstängningen gäller både gång- och motortrafik.

2020-06-23 - Samhällsinformation

Länsstyrelsen har beslutat om att införa eldningsförbud i länet då det på grund av hög värme och torr mark råder mycket stor risk för skogsbrand. Eldningsförbud börjar gälla från och med idag klockan 12.00 och gäller tills dess att Länsstyrelsen upphäver förbudet.

2020-06-22 - Samhällsinformation

Imorgon så kommer Övik Energi att utföra arbete på fjärrvärmenätet, vilket medför att nätet måste stängas av till fastigheter i Bredbyn. Arbetet påbörjas klockan 08.00 och beräknas vara klart cirka 14.00.

2020-06-21 - Samhällsinformation

Under vecka 25, 26 och 27 så kan boende i Björna, Centralorten, Sidensjö, Själevad, Skidsta, Skorped, Kroksta och Ås uppleva dålig lukt både inom- och utomhus. Detta på grund av att Aarsleff Rörteknik AB, på uppdrag av Miva, utför renoveringar av avloppsledningar.

2020-06-15 - Samhällsinformation

SMHI har gått ut med ett meddelande om höga temperaturer i hela Västernorrland då temperaturerna väntas ligga på mellan 26 till 30 grader. De höga temperaturerna kan utgöra en fara för personer i riskgrupper.

2020-06-11 - Samhällsinformation

Just nu råder en vattenläcka som påverkar Gammelåvägen i Husum. Påverkan medför störningar i vattenleveransen för boende i områdena samt eventuellt intilliggande områden. Läckan beräknas vara åtgärdad klockan 16.00.

2020-06-09 - Samhällsinformation

På grund av ett underhållsarbete så kommer Miva idag att stänga av vattnet i området Sundsvägen/Bräntmyrsvägen, Domsjö, mellan kl. 14.00 – 21.00. Boenden i området uppmanas att tappa upp lite vatten i förväg. Även hushåll i intilliggande områden kan beröras.

2020-06-05 - Samhällsinformation

Det traditionella nationaldagsfirandet på Stora torget den 6 juni ställs in i år, meddelar Örnsköldsviks kommun. Detta på grund av den rådande situationen med coronaviruset och förbudet mot sammankomster med fler än 50 deltagare.

Sidor