Du är här

Samhällsinformation

2018-03-03 - Samhällsinformation

Sällan hinner någon värma upp och rörelserna blir ryckiga och okontrollerade. Risken för ett akut ryggskott i samband med snöskottning är stor.

2018-02-26 - Samhällsinformation

Höstens plockanalys av avfallet i de gröna sopkärlen visar att mycket förpackningar och tidningar hamnar fel.

2018-02-22 - Samhällsinformation

Med anledningen av en vattenläcka på Björnavägen kan dricksvattnet för boende i nedanstående område vara förorenat. Som en säkerhetsåtgärd ska därför vatten som används till mat, dryck och tandborstning kokas upp. Vattnet ska koka så att tydliga bubblor syns. Vattnet kan däremot användas för tvätt och hygien.
Området som omfattas av kokningsrekommendation är Gullänget, Kroksta, Skärped, Gimåt, Högland, Svartby, Brösta, Arnäs, Arnäsbölen och Nordanås.

2018-02-21 - Samhällsinformation

Humanistiska nämnden i Örnsköldsvik tog vid sammanträdet den 20 februari del av en presentation av det länsövergripande samarbetet med Barnahus Västernorrland som Örnsköldsviks kommun ingår i från 2018.

2018-02-06 - Samhällsinformation

Här kan du läsa kortfattad information från kommunstyrelsens sammanträde i Örnsköldsvik den 6 februari.

2018-02-05 - Samhällsinformation

I hela länet har vi för närvarande stort snödjup. Rörelsemönstret för viltet ändras till följd av de stora snömängderna som för närvarande råder. Detta innebär att viltolyckorna ökar. Det är främst kollisioner mellan klövvilt och bil som ökar men även mellan vilt och tåg.

2018-02-04 - Samhällsinformation

Nästa vecka, den 5 och 7 februari, invigs Mivas nya återvinningscentraler i Bjästa och Bredbyn vilket också blir startskottet på MIvas nya system som också kommer omfattar de återvinningscentraler som fortfarande byggs i Björna och Husum.

2018-02-04 - Övrig kultur

Ett kulturhus på totalt 8 000 kvadratmeter med placering på före detta busstationstomten vid Paradiset. En investering på 300 miljoner kronor och med en årlig driftskostnad på 22 miljoner kronor. Det är förslaget som kulturhusutredningen presenterade på Sliperiet i onsdagskväll.

2018-02-01 - Samhällsinformation

Mellan den 1 februari till 30 april råder vapenamnesti, vilket innebär att den som har ett skjutvapen eller ammunition utan att ha tillstånd för det kan lämna in det till Polismyndigheten utan att straffas för innehavet.

2018-01-29 - Samhällsinformation

Från och med 1 februari ingår Örnsköldsviks kommun i finskt förvaltningsområde. Kommunen uppmärksammar detta genom att bjuda in till en enkel ceremoni i stadshuset Kronan, torsdag 1 februari, kl. 14:00-15:00.

2018-01-27 - Samhällsinformation

Den 10 december omvandlades en väg vid Örnsköldsviks sjukhus till bussgata, men många privatpersoner fortsätter att köra där och blir stående vid rödljusen.
– En bil som kommer ner där får aldrig grönt ljus eftersom trafikljusen reagerar på bussarnas längd, säger tätortstrafikens gruppchef Mikael Johansson.

2018-01-09 - Samhällsinformation

Här kan du läsa kortfattad information från kommunstyrelsens sammanträde i Örnsköldsvik den 9 januari.

2018-01-08 - Samhällsinformation

Vattenfall har ett planerat underhållsarbete i Gideå under tisdag 9 januari och onsdag 10 januari. Därför kan området vara strömlöst mellan klockan 09:00 och 14:00 båda dagarna.

2018-01-07 - Samhällsinformation

Under vinterhalvåret är placeringen av sopkärlet extra viktig för att tömningen ska ske säkert och utan problem.

2018-01-03 - Samhällsinformation

Kommunfullmäktige antog under hösten 2017 en VA-policy (VA står för vatten och avlopp) och VA-strategi för Örnsköldsviks kommun. VA-planen beskriver hur kommunen långsiktigt ska hantera vatten- och avloppsförsörjningen och pekar ut områden i Örnsköldsvik som kan bli aktuella för utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp.

2018-01-02 - Samhällsinformation

Taxorna för hushållsavfall samt vatten och avlopp i Örnsköldsviks kommun blir oförändrade under kommande år. Det är bland annat ett gynnsamt ränteläge som gör detta möjligt.

Sidor