Du är här

Samhällsinformation

2019-09-18 - Samhällsinformation

Imorgon torsdag så utför Övik Energi reparationer av fjärrvärmenätet vilket leder till att delar fjärrvärmen stängs av tillfälligt i delar av Sörliden. Arbetet påbörjas klockan 08.00 och väntas vara klart 16.00.

2019-09-12 - Samhällsinformation

Sedan den 1 februari 2018 så är Örnsköldsviks kommun finskt förvaltningsområde. I och med det så blir det nu möjligt för boende i kommunen att tala finska med kommunens kontaktcenter.

2019-09-05 - Samhällsinformation

Under den senaste tiden har det skett mellan 15 och 20 villainbrott inom Region Nord. Nu varnar polisen och ber allmänheten om att hålla ett öppet öga.

2019-09-04 - Samhällsinformation

Just nu råder en vattenläcka i Hjälta vilket kan innebära störningar av vattenleveransen för boende i det berörda området samt intilliggande områden. Problemet väntas vara åtgärdat vid klockan 16.00 under onsdagen.

2019-09-04 - Samhällsinformation

Här följer kortfattad information från kommunstyrelsens sammanträde i Örnsköldsvik den 3 september 2019

2019-09-03 - Samhällsinformation

Den 17 juli hölls ett informationsmöte med invånare i Björna med anledning av att Coop hade brunnit ner. Nu anordnas ett uppföljningsmöte imorgon som ska ge en aktuell bild över läget.

2019-08-30 - Samhällsinformation

Sophämtningen för boende på Ulvön försenas och sopkärlen kommer istället att tömmas fredag nästa vecka. Om detta innebär ett problem så gör Miva det möjligt att lämna en extra sopsäck under hämtningen utan extra kostnad.

2019-08-29 - Samhällsinformation

SMHI meddelar om att det råder risk för att mycket stora regnmängder kan falla under eftermiddagen och kvällen. Det kan råda tidvis regn- och åskskurar som kan vara kraftiga och ge mycket regn på kort tid, upp till mellan 35 - 55 mm nederbörd. I samband med det kraftiga regnovädret så kan även hårda vindbyar dra in över länet.

2019-08-28 - Samhällsinformation

SMHI meddelar att det just nu råder stor risk för skogsbrand i länet. Länsbor bör vara extra uppmärksamma på rök och den som planerar att elda måste iaktta stor försiktighet.

2019-08-28 - Samhällsinformation

Idag mellan klockan 09.30 - 12.00 så kommer det råda elavbrott i delar av Nybovägen, Myrsvedjevägen och gamla riksvägen i Högland då Övik Energi utför underhåll av elnätet. Vid frågor, kontakta Övik Energi på 0660-888 00 eller besök www.ovikenergi.se

2019-08-20 - Samhällsinformation

Mellan 20/8 - 22/8 så renoveras avloppsledningar efter Villagatan, vilket påverkar trafiken. Trafikanter uppmanas vara uppmärksamma och ha överseende.

2019-08-13 - Samhällsinformation

Övik Energi meddelar att delar av Johanessgatan i Högland kommer idag att vara strömlösa under dagen på grund av ett planerat strömavbrott. Avbrottet varar mellan klockan 09.00 - 15.00. Vid frågor, kontakta Övik Energi

2019-08-07 - Samhällsinformation

Just nu råder det vattenläckor på Frejgatan och Backgatan i Örnsköldsvik som innebär störningar i vattenleveransen i de berörda områden samt eventuellt intilliggande områden. Båda läckorna beräknas vara åtgärdade klockan 16.00.

2019-07-03 - Samhällsinformation

Idag mellan klockan 13-15 så kommer det ske ett planerat strömavbrott på delar av Dekarsön. Avbrottet sker på grund av ett underhållsarbete av elnätet.

2019-06-27 - Samhällsinformation

SMHI meddelar att det just nu råder stor risk för skogsbrand i länet. Länsbor bör vara extra uppmärksamma på rök, och den som planerar att elda måste iaktta stor försiktighet.

2019-06-24 - Samhällsinformation

Här kan du se alla roliga sommarlovsaktiviteter som erbjuds runt om i Örnsköldsviks kommun.

Sidor