Du är här

Samhällsinformation

2022-06-20 - Samhällsinformation

Kolla här hur Miva har öppet och hur sophämtningen sker under midsommar.

2022-06-14 - Samhällsinformation

Fredag 17 juni invigs en ny generationsmötesplats i Björna med musik, aktiviteter och invigningstal. Namnet, som kommer från en namngivningstävling, kommer att presenteras under invigningen.

2022-06-12 - Samhällsinformation

För att uppmärksamma problematiken kring invasiva växter och göra en gemensam insats för att bekämpa blomsterlupinen bjuder Örnsköldsviks kommun in ideella föreningar och enskilda personer till en tävling.

2022-06-08 - Samhällsinformation

Tillfälliga kostråd rekommenderas för fisk från dessa vatten.

2022-06-07 - Samhällsinformation

Kommunen går plus 175 miljoner kronor enligt prognosen. Här kan du läsa kortfattad information från kommunstyrelsens sammanträde i Örnsköldsvik den 7 juni 2022.

2022-06-02 - Samhällsinformation

Nationaldagen firas runt om i Örnsköldsvik. Här ser du program och aktiviteter.

2022-05-24 - Samhällsinformation

Som en del i arbetet för att stärka språk och kultur för den samiska minoriteten arrangerar kommunens träffpunkter, i samarbete med Orrestaare Saemien Sibrie/Örnsköldsviks sameförening, aktivitetsdagar med samiskt tema vid tre tillfällen.

2022-05-19 - Samhällsinformation

Kaisa Björnström från Boden blir ny chef för välfärdsförvaltningen i Örnsköldsviks kommun.

2022-05-03 - Samhällsinformation

Här kan du läsa kortfattad information från kommunstyrelsens sammanträde i Örnsköldsvik den 3 maj 2022.

2022-04-06 - Samhällsinformation

I Finland uppmärksammas årligen det finska skriftspråkets dag 9 april. Dagen högtidlighåller minnet av reformatorn Mikael Agricola, som avled 9 april 1557, och som räknas som det finska skriftspråkets fader. Han gav bland annat ut den första tryckta boken på finska, Abckiria.

2022-04-05 - Samhällsinformation

Här kan du läsa kortfattad information från kommunstyrelsens sammanträde i Örnsköldsvik den 5 april 2022.

2022-03-31 - Samhällsinformation

Undersökningen LUPP – lokal uppföljning av ungdomspolitiken – pekar på att unga i Örnsköldsvik i stort är nöjda med sin vardag. Men också att det finns områden att uppmärksamma.

2022-03-24 - Samhällsinformation

Örnsköldsvik ska växa och kommunen vill nu fortsätta att utveckla centrala Örnsköldsvik mitt i Höga Kusten nära både natur och cityliv. Nu inleds arbetet med att skapa en visionsskiss över en ny central stadsdel som sträcker sig från centrala delar av staden och ut efter havsfjärden.

2022-03-16 - Samhällsinformation

Behovet av boende för de människor som tvingas lämna allt och söka skydd undan kriget i Ukraina är stort. Nu öppnar Migrationsverket fler platser i Örnsköldsvik.

2022-03-09 - Samhällsinformation

Många vill hjälpa de som flyr det krigshärjade Ukraina. Här informerar Örnsköldsviks kommun om hur du kan göra om du vill hjälpa till.

2022-03-08 - Samhällsinformation

Kriget i Ukraina innebär att många människor är på flykt. Migrationsverket bjuder nu in till informationsmöte om att flyktingar kommer att placeras i kommunen. Mellansel är den första ort som är aktuell och därför bjuder alltså Migrationsverket i samverkan med Örnsköldsviks kommun, Nordek, Framtidskyrkan och Svenska kyrkan in till informationsmöte måndagen den 14 mars.

Sidor