Du är här

Samhälle

2010-01-22 - Samhällsinformation

På onsdag den 27 januari samlas människor över hela världen i en årlig manifestation.

2010-01-22 - Ekonomi

I ett öppet brev till näringsminister Maud Olofsson skriver sex fackföreningsordförande i Pappers från norra Norrland under på att det anser att Sveaskog driver upp virkespriserna i regionen.

2010-01-21 - Ekonomi

Danderyd har 1 600 miljonärer – Örnsköldsvik har 88.<br />Variationerna är stora i SCB:s sammanställning över svenskarnas årsinkomster.

2010-01-20 - Mellansel

Skolinspektionen har sagt nej till en förfrågan från Gottnebygdens samhällsförening att starta en friskola.

2010-01-20 - Ekonomi

Örnsköldsvik får nästan 414 000 kronor av Boverket för att ta fram en vindkraftsplan som bland annat ska fördjupa demokratiska processer kring vindkraften. Detta enligt uppgifter från Sveriges television.

2010-01-20 - Nyheter/Reportage

USA:s ambassadör i Sverige, Matthew Barzun, är på plats i Örnsköldsvik för att lära sig om regionens bioenergisatsningar och skapa kontakter inom processindustrin. Med ett späckat schema får han sig såväl lokala delikatesser som en mängd information till livs.

2010-01-20 - Ekonomi

I Västernorrland omsätter turistbranschen närmare tre miljarder kronor per år och håller 2 000 människor sysselsatta. Siffror som väntas öka.<br />– Jag tror att 2010 har förutsättningar att bli ett bra år, säger Magnus Malmborg, källarmästare på storsatsande Ulvö Hotell.

2010-01-20 - Samhällsinformation

Strålsäkerhetsmyndigheten uppmanar Sveriges kommuner att ta bort solarier från sportanläggningar och simhallar. Men i Örnsköldsvik finns det inga planer på att följa rekommendationerna.

2010-01-19 - Samhällsinformation

Socialstyrelsen anser att svininfluensan inte bör klassas som allmänfarlig, istället ska den enbart vara anmälningspliktig.

2010-01-19 - Örnsköldsvik

USA:s nye ambassadör i Sverige, Matthew Barzun, kommer till Örnsköldsvik onsdag 20 januari.

2010-01-19 - Örnsköldsvik

325 personer varslades från BAE System Hägglunds, när förhandlingarna nu är klara visar det sig att bara 65 sägs upp och 29 får avtalspension.

2010-01-19 - Samhällsinformation

Den nya brandstationen som planeras i Örnsköldsvik kommer inte att innehålla ambulanser.<br />– Oerhört olyckligt, säger räddningschefen Mats Renning till SR.se Västernorrland.

2010-01-18 - Samhällsinformation

Örnsköldsviks sjukhus har idag via sin chefläkare skickat in en lex Mariaanmälan till Socialstyrelsen gällande en händelse i november 2009.

2010-01-18 - Samhällsinformation

Har du svårt med avfallet? Tycker du det är krångligt eller har du idéer om hur det borda vara för företag och invånare i Örnsköldsvik kommun.

2010-01-17 - Samhällsinformation

Under den kommande sommaren ska Nygatan i centrala Örnsköldsvik fräschas upp. Men hur är frågan.

2010-01-17 - Ekonomi

Nu börjar en ny studietermin vid högskolorna och universiteten. Studiesugna i Örnsköldsvik påbörjar en enskild kurs medan andra studerar ett program för att nå en högskoleexamen.

2010-01-16 - Ekonomi

Dockstavarvet har fått en order på 100 miljoner kronor som enligt uppgifter tryggar jobben på anläggningen de närmaste två åren.

Sidor