Du är här

Samhälle

2010-01-25 - Samhällsinformation

Själevads IK. Där har du 2009 års vinnare av MiljÖrnen i klassen privatperson, organisation eller förening.<br />– Vi är glada, överraskade och stolta, säger klubbens vice ordförande Stefan Ledin.

2010-01-25 - Samhällsinformation

Kommunen når sitt resultatmål för 2009. Genom att lägga ut besparingar under innevarande år har kommunen motverkat de stora intäktsminskningar som orsakats av rådande konjunkturläge. Det tillsammans med sänkta arbetsgivaravgifter och minskade kostnader för avtalsförsäkringar, har medfört ett positivt resultat.

2010-01-25 - Ekonomi

Vilken strategi för försvarsindustrin har den borgerliga regeringen?<br />Den frågan får näringsminister Maud Olofsson svara på i riksdagen. Bland annat utifrån situationen för BAE Systems Hägglunds i Örnsköldsvik.

2010-01-24 - Ekonomi

Minskad försäljning och regeringsskifte. Det är orosmolnen på småföretagarnas himmel inför 2010, visar Företagarnas panel. <br />– Jag vill se den företagare som applåderar skattehöjningar och krångligare lag om anställningsskydd, säger Jörgen Nordin, delägare till Motormiljö AB i Örnsköldsvik.

2010-01-23 - Ekonomi

Arbetsförmedlingen senaste prognos visar att arbetsmarknaden är svag, men att arbetslösheten inte längre ökar.

2010-01-22 - Bredbyn

Nu kommer den fjärde utbetalningen till de konventionella mjölkbönderna för mjölkhandslaget. <br />– Det betyder oerhört mycket för oss, säger Robert Bylund, mjölkbonde i Myckelgensjö med 100 kor.

2010-01-22 - Ekonomi

MoRe Research i Örnsköldsvik och Envall Consulting har tecknat ett samarbetsavtal som ger kunderna inom pappers- och massaindustrin tillgång till företagens samlade processexpertis och pilotutrustningar. Företagen blir tillsammans en stark kompetenspartner för problemlösning och utvecklingsprojekt i hela processen, från ved till papper.

2010-01-22 - Samhällsinformation

Vinter och kyla i kombination med höga energipriser och ständigt aktuella klimatfrågor har lockat många att fundera över det egna hushållets energiförbrukning. Hos kommunernas energi- och klimatrådgivare kan allmänheten få tips om klimatsmarta åtgärder i hemmet.<br />

2010-01-22 - Ekonomi

Det nordiska bud- och expresslogistikföretaget Jetpak har tecknat ett nytt samarbetsavtal med Budservice i Örnsköldsvik AB. <br />

2010-01-22 - Samhällsinformation

På onsdag den 27 januari samlas människor över hela världen i en årlig manifestation.

2010-01-22 - Ekonomi

I ett öppet brev till näringsminister Maud Olofsson skriver sex fackföreningsordförande i Pappers från norra Norrland under på att det anser att Sveaskog driver upp virkespriserna i regionen.

2010-01-21 - Ekonomi

Danderyd har 1 600 miljonärer – Örnsköldsvik har 88.<br />Variationerna är stora i SCB:s sammanställning över svenskarnas årsinkomster.

2010-01-20 - Mellansel

Skolinspektionen har sagt nej till en förfrågan från Gottnebygdens samhällsförening att starta en friskola.

2010-01-20 - Ekonomi

Örnsköldsvik får nästan 414 000 kronor av Boverket för att ta fram en vindkraftsplan som bland annat ska fördjupa demokratiska processer kring vindkraften. Detta enligt uppgifter från Sveriges television.

2010-01-20 - Nyheter/Reportage

USA:s ambassadör i Sverige, Matthew Barzun, är på plats i Örnsköldsvik för att lära sig om regionens bioenergisatsningar och skapa kontakter inom processindustrin. Med ett späckat schema får han sig såväl lokala delikatesser som en mängd information till livs.

2010-01-20 - Ekonomi

I Västernorrland omsätter turistbranschen närmare tre miljarder kronor per år och håller 2 000 människor sysselsatta. Siffror som väntas öka.<br />– Jag tror att 2010 har förutsättningar att bli ett bra år, säger Magnus Malmborg, källarmästare på storsatsande Ulvö Hotell.

2010-01-20 - Samhällsinformation

Strålsäkerhetsmyndigheten uppmanar Sveriges kommuner att ta bort solarier från sportanläggningar och simhallar. Men i Örnsköldsvik finns det inga planer på att följa rekommendationerna.

Sidor