Du är här

Samhälle

2021-04-26 - Nyheter/Reportage

För att se till att biblioteksservicen når ut till så många som möjligt så kommer kommunen att satsa på en biblioteksbuss som ett komplement till kommunens närbibliotek.

2021-04-26 - Samhällsinformation

SMHI meddelar att det just nu råder risk för gräsbränder i länet under måndagen. Risken för gräsbränder under våren beror på att torrt fjolårsgräs dyker upp efter snösmältningen och att det torra gräset kan ha lätt för att antändas. Varningen gäller framförallt i de snöfria områdena i länet, och bedöms som stor. Personer som planerar att elda eller grilla bör iaktta stor försiktighet.

2021-04-26 - Övrigt

Vecka 20 drar den årliga skräpjakten i gång i Örnsköldsvik, och nu har anmälan till deltagande öppnat upp för förskolor, skolor samt barn- och ungdomsföreningar.

2021-04-25 - Övrigt

Om din gamla cykelhjälm har alltför många år på nacken är det en sund säkerhetsinvestering att skaffa dig en ny. Se då först till att den har ett CE-märke, skriver Trafikverket på sin hemsida. Det visar att den uppfyller lagliga krav – annars får den inte säljas.

2021-04-25 - Övrigt

Cyklister! Nu har kung Bore släppt sitt grepp och det är dags att ta fram cykeln igen. Inte bara bilen behöver en årlig översyn utan även cykeln, däckens kondition, bromsens/bromsarnas funktion och kedjan kan behöva lite olja. Reflexerna kanske börjat bli dåliga och behöver ersättas. Cyklar man i mörker så behövs också strålkastare både fram och bak.

2021-04-25 - Nyheter/Reportage

Företagen inom IT-branschen jublar efter besked om att två nya yrkeshögskoleutbildningar inom IT fått klartecken att påbörjas till hösten, vilket ses som ett viktigt led i att ytterligare stärka Örnsköldsvik som IT-stad.

2021-04-24 - Nyheter/Reportage

Hundratals gäss och ett stort antal svanar lyfter nästan samtidigt från en lägda i Idbyn där de stannat för en matpaus, uppskrämda av fyra märkliga varelser. Men fåglarna inser snart att de jättelika flygande skepnaderna inte utgör någon fara. Det är bara Karlsson på taket och hans vänner som är ute på en flygtur.

2021-04-23 - Övrigt

Här följer en sammanfattning av några av de många händelserna i ö-vik de senaste sju dagarna.

2021-04-23 - Skola & utbildning

Örnsköldsviks kommun har tagit beslut om att alla elever i högstadiet och gymnasiet ska gå över till fjärr- och distansundervisning. Beslutet gäller vecka 17 men kan förlängas vid behov.

2021-04-23 - Övrigt

Webben7 har en X-tra medarbetare – Jonas Nordin, allmänt känd som SuperNordin. Förutom hans egen sida supernordin.se, där han rapporterar om Örnsköldsvik, tar han också bilder åt webben7.

2021-04-23 - Övrigt

Ta och sätt dig ner med en härlig bok idag och ta och bara njut av läsandet. Idag är det nämligen Världsboksdagen, en dag då vi uppmärksammar böcker, författare och upphovsrätten.

2021-04-23 - Övrigt

Under pandemin har de som utsätts för våld svårare att nå och få hjälp. Kvinnojourer vittnar om hur jourtelefonerna inte längre ringer lika frekvent när många jobbar hemifrån, då förövaren mer ofta finns i närheten.
Den kanadensiska kvinnoorganisationen Canadian Women’s Foundation har därför lanserat kampanjen ”Signal for help” som spridit sig utanför landets gränser.

2021-04-23 - Övrigt

Här hittar du sudokulösningen för vecka 16 2021.

2021-04-22 - Samhälle

Då de befintliga platsera inom gruppboende enligt LSS inte räcker så kommer delar av det tidigare servicehuset i Bjästa att ställas om till ett tillfälligt gruppboende.

2021-04-22 - Nyheter/Reportage

Örnsköldsviks kommun och Trafikverket har nu undertecknat en avsiktsförklaring för upplägg för finansiering av en ny sträckning av E4 förbi Örnsköldsvik.

2021-04-22 - Skola & utbildning

Drygt 4000 barn och ungdomar i låg- och mellanstadiet har deltagit i Ångermanlands Skolidrottsförbunds årliga "Vinteraktiviteter med Piggelin" där det handlar om att samla poäng via diverse fysiska aktiviteter. Idbynskolan samlade bäst i Örnsköldsvik bland klasserna i mellanstadiet och Järvedskolan visade sig vara bäst i lågstadiet i hela Ångermanland. På bilden ovanför ser du vinnarna från Järvedsskolan tillsammans med Piggelin-nestorn Pelle Bellander.

2021-04-21 - Nyheter/Reportage

Ett företag inom biobaserad industri planeras att etableras i Köpmanholmen, meddelar Örnsköldsviks kommun. Cinis Fertilizer, som företaget heter, ska ta vara på restprodukter från pappers- och massaindutrin och förädla dessa till ett cirkulärt och fossilfritt kravgodkänt mineralgödsel.

Sidor