Du är här

Samhälle

2011-06-30 - Samhällsinformation

Kommunkampens hastighetsmätningar på 50-gator i de tre deltagande kommunerna i Västernorrland visade stora skillnader i andelen lagliga förare.

2011-06-29 - Samhällsinformation

I år varnar Smittskyddsinstitutet för att det kan bli många fall av sorkfeber.

2011-06-29 - Samhällsinformation

Idag fattar landstingspolitikerna ett beslut i regionfrågan – ett beslut som på sikt kan innebära en delning av Ångermanland.

2011-06-28 - Samhällsinformation

Inom ett år ska elbilar med kommunens logotyp av synas ute i trafiken. Örnsköldsviks kommun har tecknat sig för sex elbilar i en nationell upphandling som slutförs under sommaren.

2011-06-28 - Skola & utbildning

Örnsköldsviks kommun får godkänt för det åtgärdsprogram som har avhjälpt eller kommer att avhjälpa de brister som Skolinspektionen funnit i verksamheten.

2011-06-27 - Skola & utbildning

Vecka 27-30 erbjuds sommarsimskolor i Örnsköldsvik

2011-06-27 - Samhällsinformation

Länstrafiken kommer att överklaga tingsrättens dom i målet mot taxibolaget Örntaxi i Örnsköldsvik.

2011-06-27 - Samhällsinformation

En ny lag träder i kraft den 10 juli och innebär kraftiga böter för nedskräpning på allmän plats.

2011-06-23 - Samhällsinformation

Många är de helger som brukar betyda att ungdomar dricker och ofta lite för mycket. Midsommarafton är knappast något undantag.

2011-06-23 - Bolagsnytt

Nya bolag sedan 2011-05-23

2011-06-23 - Nyheter/Reportage

Ett Företagshus kan bli verklighet inom kort för mindre företag i Örnsköldsvik.

2011-06-22 - Samhällsinformation

Bara 31 procent av Ö-vikscyklisterna använder hjälm och med det resultaten kommer man sist i Kommunkampen.

2011-06-22 - Nyheter/Reportage

Länsstyrelsen i Västernorrlands län får drygt tre och en halv miljon kronor att använda inom den nationella satsningen Främja kvinnors företagande.

2011-06-21 - Samhällsinformation

Många är hjärt- och kärlsjuka i länet och nu tar landstinget krafttag mot det stora folkhälsoproblemet.

2011-06-21 - Samhällsinformation

Kommunen meddelar att det råder eldningsförbud under midsommarhelgen på bland annat Ulvön.

2011-06-21 - Samhällsinformation

Skolmaten i länet är enligt en undersökning som Skolmatens vänner gjort billigast i Örnsköldsvik och klart dyrast i Kramfors.

2011-06-20 - Samhällsinformation

Mängden hushållsavfall i landet minskar för andra året i rad och på tio-i-topp-listan återfinns Örnsköldsvik.

Sidor