Du är här

Samhälle

2012-10-26 - Bolagsnytt

Här presenterar vi, i samarbete med Nyföretagarcentrum nya bolag i Örnsköldsvik.

2012-10-25 - Nyheter/Reportage

Ett nytt forskningsprojekt vid Luleå tekniska universitet om framställning av smörsyra ska testas i stor skala vid den s.k etanolpiloten i Örnsköldsvik.

2012-10-25 - Samhällsinformation

Örnsköldsviks kommuns bolag planerar att flytta ihop i gemensamma lokaler. Det är ytterligare ett steg i kommunens strategi att effektivisera användningen av såväl egna som hyrda lokaler.

2012-10-24 - Nyheter/Reportage

Den 6 november hålls en konferens i Örnsköldsvik om hur olika företag använder sig av digital teknik för att skapa mer affärer och effektivisera sina verksamheter.

2012-10-23 - Nyheter/Reportage

Sveriges största odling av alger ingår i en park av pilotutrustningar för bioraffinaderiprojekt i Örnsköldsvik och Umeå.

2012-10-22 - Skola & utbildning

Nolaskolan och Parkskolan ligger också något över riksgenomsnittet när det gäller elever som fullföljer utbildningen och når grundläggande behörighet till universitet och högskola.

2012-10-21 - Samhällsinformation

”Cancer. Ett ord. Tusen reaktioner.”
Nu sjösätter Västernorrlands landsting en kampanj med det namnet i syfte att öka kännedomen om webbplatsen 1177.se/cancer.

2012-10-19 - Samhällsinformation

Algerna kan producera alggifter och man bör undvika kontakt.

2012-10-18 - Politik

Handelsminister Ewa Björling besöker Örnsköldsvik fredag 19 oktober.

2012-10-17 - Samhällsinformation

Örnsköldsviks kommun söker nu nomineringar till Hedersstipendiet 2012.

2012-10-16 - Skola & utbildning

Kommunen satsar på nytt arbetssätt för effektivare inlärning.

2012-10-12 - Trafik

Örnsköldsviks kommun arbetar för ett hållbart resande och i den strävan ingår projektet Hälsotrampet. Nyligen var det prisutdelning för alla som trampat.

2012-10-10 - Politik

Centerpartiets riksdagsledamot Emil Källström lägger fram tio förslag när han Idag talar på landsbygdskonferensen på Arken, tillsammans med bloggaren och egenföretagaren Jonna Jinton.

2012-10-05 - Ekonomi

Styrelsen för Rodret i Örnsköldsvik AB föreslår att ge ett aktieägartillskott på 725 miljoner kronor till Övik Energi.

2012-10-03 - Politik

Omkring 180 personer utrustas med moderna verktyg.

2012-10-03 - Ekonomi

Kommunens ekonomiska resultat för perioden januari-augusti 2012 uppgick till +154 miljoner kronor.

2012-10-03 - Samhällsinformation

Positiv ekonomisk prognos för kommunen.

Sidor