Du är här

Samhälle

2012-09-27 - Samhällsinformation

Nu i helgen, den 28-30 september, anordnar El-Kretsen en riksomfattande kampanj för att få allmänheten att återvinna elektronik snabbare.

2012-09-27 - Skola & utbildning

Umeå Universitet bjuder gymnasieungdomar på föreläsningar med koppling till Örnsköldsvik och Högakusten.

2012-09-26 - Nyheter/Reportage

EU satsar på uppskalning av bioraffinaderi-produkter tillsammans med Processum.

2012-09-26 - Trafik

En färsk undersökning som NTF genomfört visar att åtta av tio är helt eller delvis positiva till att nya bilar utrustas med tekniskt system för att hålla hastighetsgränserna.

2012-09-26 - Skola & utbildning

Idag, 26 september, firas Skolmjölkens dag över hela världen.

2012-09-25 - Politik

Håkan Olsson, som sedan april 2011 varit chef för Välfärdsförvaltningen i Örnsköldsvik, har på grund av familjeskäl valt att lämna sin tjänst.

2012-09-25 - Samhällsinformation

Kommunens ekonomiska resultat för perioden januari-augusti uppgick till +154 miljoner kronor, det är 24 miljoner kronor bättre än motsvarande period föregående år.

2012-09-23 - Nyheter/Reportage

Sveriges senaste investeringsindex visar att hotellinvesteringarna för 2011 slog alla tidigare rekord.
– Det är all time high, säger Peter Sagebro, turismsamordnare på Visit Västernorrland.

2012-09-21 - Samhällsinformation

Onsdag nästa vecka, 26 september, är det fritt fram att komma in till Samhällsbyggnadsförvaltningen och fråga om bygglov, miljö- och lantmäterifrågor, konsumentrådgivning och alkoholhandläggning efter kontorstid och utan tidsbokning.

2012-09-20 - Ekonomi

Delårsrapport för januari-augusti 2012 visar ett resultat på minus 2,6 miljoner kronor efter finansnetto.

2012-09-19 - Nyheter/Reportage

Mjälloms Tunnbröd arbetar aktivt för att ge konsumenten säkra livsmedel och har nu certifierat sig för att förmedla tunnbrödets nivå.

2012-09-18 - Nyheter/Reportage

Bättre och mer verkningsfulla enzymer för att bryta ned cellulosa ger effektivare produktion av bioetanol för miljövänliga drivmedel och gröna kemikalier.

2012-09-17 - Trafik

Den 16-22 september genomförs den Europeiska trafikantveckan vars syfte är att uppmärksamma hållbara transportsätt.

2012-09-13 - Samhällsinformation

Minska elförbrukningen genom små åtgärder i din hemmiljö.

2012-09-11 - Samhällsinformation

Idag presenterade Riksbanken de nya mynten som ska ersätta de gamla en- och femkronorna. Dessutom kommer tvåkronan tillbaka i större skala.

2012-09-11 - Nyheter/Reportage

Olof Röhlander, utsedd till årets talare 2011, föreläser på Folkan 9 oktober.

2012-09-11 - Samhällsinformation

Den 10-11 oktober anordnas Landsbygdskonferens Höga Kusten med tema
Samverkan, innovation och förnyelse.

Sidor