Du är här

Politik

2018-02-13 - Politik

Fredrick Federley och Emil Källström från Centerpartiet besökte i går SEKAB:s anläggning i Örnsköldsvik. De fick se den teknologi som med svensk skog kan bidra till att Sverige blir fossilfritt. SEKAB hoppas att besöket ska leda till att skapa bindande mål i EU för avancerade biobränslen från 2021.

2018-01-31 - Politik

Den politiska valberedningen för Örnsköldsviks Arbetarekommun samt arbetarekommunens styrelse föreslår att Per Nylén, idag vice ordförande i kommunstyrelsen, blir Socialdemokratiska partiets kandidat till kommunstyrelsens ordförande i Örnsköldsvik.

2018-01-09 - Samhällsinformation

Här kan du läsa kortfattad information från kommunstyrelsens sammanträde i Örnsköldsvik den 9 januari.

2018-01-07 - Politik

I Västernorrlands framtid är det kö både med bussar och resenärer. Därför vill Liberalerna Västernorrland ha ett nytt tänk när det gäller den lokala och regionala busstrafiken i länet.

2017-12-06 - Politik

Arbetet med elevinflytande i Örnsköldsviks kommun ses under året över under ledning av kommunens demokratisamordnare. Samtidigt blir Geneskolan och Ängetskolan pilotskolor för att testa hur fritidskonsulenterna kan vara stöd för elevinflytande och för att testa metoden politikerluncher där elever får träffa politiker.

2017-12-06 - Politik

Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige ska ge humanistiska nämnden 934 000 kronor i ökade skattemedel 2018. Detta innebär att asylsökande ensamkommande flyktingbarn som innan 18-årsdagen inte fått permanent uppehållstillstånd får bo kvar i Örnsköldsviks kommun under den fortsatta asylprocessen. Summan motsvarar det tillfälliga statliga kommunbidraget 2018 för ensamkommande barn över 18 år med asyl.

2017-12-05 - Samhällsinformation

Här kan du läsa kortfattad information från kommunstyrelsens sammanträde i Örnsköldsvik 5 december.

2017-11-08 - Politik

Här kan du läsa kortfattad information från kommunstyrelsens sammanträde i Örnsköldsvik 7 november 2017.

2017-10-30 - Politik

Tisdagen den 31 oktober besöker Socialdemokraternas gruppledare i riksdagen, Anders Ygeman, Örnsköldsvik.

2017-10-18 - Politik

Partiledardebatt med landsbygdsfrågan i fokus, inspirationsresor runt om i Västernorrland och en djupdykning i en av de hetaste politiska frågorna just nu – landsbygdens utveckling. Det är vad som väntar upp till 750 deltagare i Landsbygdsriksdagen som hålls den 18-20 maj nästa år och med seminarier och paneldebatter i Fjällräven Center.

2017-10-04 - Politik

Här kan du läsa kortfattad information från kommunstyrelsens sammanträde i Örnsköldsvik 3 oktober.

2017-09-21 - Politik

Centerpartiet i Örnsköldsvik har bjudit in riksdagsledamoten Anders Åkesson (c) ledamot i Trafikutskottet nu på fredag. Detta angående den nationella trafikplan som Trafikverket nyss la fram. I den finns inte Åsbergstunneln med och detta vill man samtala kring och ge en fördjupad bild av bland annat läget med luftkvaliteten i Örnsköldsvik.

2017-09-18 - Politik

Den preliminära sammanräkningen visar på ett rekordstort valdeltagande i hela landet, 18,6 procent i Härnösands stift. I Härnösands stift kommer tre nya grupper in i stiftsfullmäktige: Miljöpartister i Svenska kyrkan, Sverigedemokraterna och Vänstern i Svenska kyrkan. Socialdemokraterna är allt jämt den största gruppen, både i stiftsfullmäktige och i kyrkomötet.

2017-09-06 - Politik

Här kan du läsa kortfattad information från kommunstyrelsens sammanträde i Örnsköldsvik den 8 augusti 2017.

2017-08-13 - Politik

Vill du bidra med din vision av Örnsköldsvik så vankas det workshop på onsdag.

2017-08-08 - Politik

Här kan du läsa kortfattad information från kommunstyrelsens sammanträde i Örnsköldsvik den 8 augusti 2017.

Sidor