Du är här

Örnsköldsvik

2013-11-22 - Örnsköldsvik

Sammanlagt kom det in 15 incheckningar under oktober till Världsklass 2015 och nu har sex idéer valts ut och dessa kommer att få ekonomiskt stöd.

2013-11-21 - Örnsköldsvik

Fyrtio fastighetsägare fick möjlighet att se delar av Örnsköldsviks centrum ur ett nytt perspektiv.

2013-11-20 - Örnsköldsvik

Idag är det internationella barndagen och på torget i Ö-vik pågick olika aktiviteter, bland annat gratis korvutdelning. Se videon!

2013-11-19 - Örnsköldsvik

Gå in på vår "på gång"- kalender här på webben och kolla in vad som händer i Örnsköldsvik varje dag varje vecka.

2013-11-18 - Örnsköldsvik

Just nu påbörjas processen med att ta nytt sikte och lägga en grund för nästa utvecklingsarbete i Örnsköldsvik.

2013-11-15 - Örnsköldsvik

En av de vackrast belägna platserna i centrala Örnsköldsvik ska väckas till liv.

2013-11-15 - Örnsköldsvik

Nu är det dags för att anmäla sig om man vill vara talare på Kulturhuvudstads-årets invigning.

2013-11-15 - Örnsköldsvik

Se hela intervjun med kommunstyrelsens ordförande apropå kommunledningens syn på Modo Hockey. Elvy Söderström är noga med att betona att klubbens verksamhet betyder mycket för Örnsköldsvik.

2013-11-12 - Örnsköldsvik

Ortsbor som gått samman och bildat fiberföreningar för att ordna bredband till Hemling respektive Flärke-Gideå kan nu glädja sig åt klartecken för bidrag från Länsstyrelsen.

2013-11-12 - Örnsköldsvik

Försäljningen av det kommunala bolaget Tjänstecentrum i Örnsköldsvik ABs fastigheter ”Arken” har rönt ett stort intresse med spekulationer från hela landet om vem som är köpare och till vilket pris

2013-11-12 - Örnsköldsvik

Många resenärer har saknat en kiosk i resecentrum och nu verkar det som om kommunen hittat en lösning.

2013-11-11 - Örnsköldsvik

Under de tre första kvartalen har 473 barn fötts i Örnsköldsvik, visar färsk befolkningsstatistik från SCB.

2013-11-07 - Örnsköldsvik

Socialstyrelsen och Sveriges kommuner och landsting (SKL) har nyligen presenterat årets ”Öppna jämförelser” av ekonomiskt bistånd.

2013-11-05 - Örnsköldsvik

Nu öppnar Missing Peoples Sweden;s (MPS) sin 30:e lokalavdelning och därmed är målsättningen med minst 30 lokalavdelningar i landet innan utgången 2013 nådd.

2013-11-02 - Örnsköldsvik

Örnsköldsviks kommun säljer nu fastigheterna Egypten, 3, 6 och 8 med byggnader vid Nygatan och Fabriksgatan.

2013-11-01 - Örnsköldsvik

Örnsköldsvik gjorde en presentation i världsklass vid Morgonpasset i Umeå i torsdags. Temat var de möjligheter som följer med att Umeå och Örnsköldsvik utgör en gemensam arbetsmarknadsregion.

2013-10-25 - Örnsköldsvik

Örnsköldsviks kommun säljer nu del av kvarteret Egypten med byggnader vid Nygatan och Fabriksgatan.

Sidor