Du är här

Nyheter/Reportage

2021-05-15 - Nyheter/Reportage

Byggprojekten i Örnsköldsvik avlöser varandra och här kommer ytterligare ett: Björkplantagen i Järved.

2021-05-11 - Nyheter/Reportage

Till följd av covid-19 så minskade varuexporten i majoriteten av länen under 2020. Västernorrlands län klarade sig dock mycket bättre jämfört med många andra län enligt statistik från Stockholms Handelskammare.

2021-05-11 - Nyheter/Reportage

Studenten närmar sig. Även i år så kommer det att råda ett förbud mot studentflak skriver Länsstyrelsen Västernorrland.

2021-05-10 - Nyheter/Reportage

Det nya projektet Sommarlovsentreprenör 2.0 ska stärka det unga entreprenörskapet i länet under en treårsperiod. Bland medfinansiärerna i satsningen finns Örnsköldsviks kommun.

2021-05-10 - Motor

Bland de registrerade bilarna hos Örnsköldsviks kommun så är drygt 17 procent miljöbilar, skriver Svt.

2021-05-09 - Nyheter/Reportage

Tankanläggningen i Ulvöhamn har fått en ny dieseltank med kapacitet på cirka tio kubik.
– Arbetet är i princip färdigt. Nu väntar en besiktning innan båtfolket kan välkomnas hit för att tanka, säger Anders Eriksson som utfört arbetet på uppdrag av Alltank.

2021-05-07 - Nyheter/Reportage

Sollefteå Stadsnät och Övik Energi AB samarbetar i en bredbandssatsning med syfte att binda samman bredbandsnätet mellan kommunerna.

2021-05-06 - Nyheter/Reportage

Mäns våld mot kvinnor diskuteras just nu som kanske aldrig förr. Vilket inte minst gläder Kvinnojouren i Örnsköldsvik.
Frågan är bara: Vad händer sedan?

2021-05-05 - Nyheter/Reportage

Under kommunstyrelsens sammanträde under gårdagen så sade man bland annat ja till att kommunen ska investera i ett mobilitetshus, det vill säga ett parkeringshus, som man planerar att bygga vid Strandgatan.

2021-05-03 - Nyheter/Reportage

BAE Systems Hägglunds fortsätter att ta emot storordrar. Den senaste kommer från Försvarets materielverk som beställer 127 bandvagnar av modellen BvS 10, också känd som Bandvagn 410.

2021-05-02 - Nyheter/Reportage

Ett samlingsverk av lokalt präglade kåserier har på senare tid fått Husumborna att dra på smilbanden.
– Jag ser det humoristiska i saker nästan jämt, säger författaren Lennart Teglund, 74.

2021-05-01 - Nyheter/Reportage

Vaccinationstakten går stadigt framåt i länet. Under förra veckan (v. 16) så hade 35,1 procent av alla länsbor fått sin första dos av vaccin mot covid-19 vilket innebär att länet är bland de fyra regioner i landet som just nu har högst vaccinationstäckning, skriver Region Västernorrland.

2021-04-28 - Nyheter/Reportage

Den allvarliga situationen med covid-19 i länet påverkar hälso- och sjukvården kraftigt. Nu meddelar Region Västernorrland att de framförallt bara kommer att kunna erbjuda akut och nödvändig vård på hälso- och vårdcentralerna under en tid framöver.
– Vi hoppas på förståelse från allmänheten över att vi behöver begränsa utbudet från hälso- och vårdcentralerna under en tid med anledning av pandemin säger Ingeborg Wiksten, Vårdvalsutskottets ordförande för Region Västernorrland, på regionens hemsida.

2021-04-27 - Nyheter/Reportage

Under april så skulle SMHI ha infört ett nytt system för vädervarningar. På grund av tekniska komplikationer så skjuter dock SMHI på övergången fram till oktober.

2021-04-26 - Nyheter/Reportage

För att se till att biblioteksservicen når ut till så många som möjligt så kommer kommunen att satsa på en biblioteksbuss som ett komplement till kommunens närbibliotek.

2021-04-25 - Nyheter/Reportage

Företagen inom IT-branschen jublar efter besked om att två nya yrkeshögskoleutbildningar inom IT fått klartecken att påbörjas till hösten, vilket ses som ett viktigt led i att ytterligare stärka Örnsköldsvik som IT-stad.

Sidor