Du är här

Nätvandrarna Örnsköldsvik

2010-09-01 - Nätvandrarna Örnsköldsvik

I höst kommer ett antal anställda inom Örnsköldsviks Kommun att nätvandra.
Nätvandrarna har som uppdrag att finnas på nätet och möta unga utifrån sin profession och vara ett stöd de gånger som det kan behövas.