Du är här

Miljö

2017-04-06 - Miljö

Ett unikt och gratis internationaliseringsprogram riktat mot företag inom energi- och miljöteknik startar i Västerbotten och Örnsköldsvik.
– Här finns det företag som kan kan utveckla världsmarknaden, det handlar bara om att få guidning och det ska vi hjälpa till med, säger Susanne W Lindström, projektledare för internationell affärsutveckling på North Sweden Cleantech.

2017-04-05 - Miljö

Från och med 1 juni kommer Miva endast att tillåta genomskinliga säckar på sina återvinningscentraler i Örnsköldsvik. Detta för att minska andelen felsorterat avfall och skapa en bättre arbetsmiljö för sin personal.

2017-03-27 - Miljö

Intresse för att installera solceller i Västernorrland är stort. På Länsstyrelsen fick man ifjol in 51 ansökningar om bidrag, en ökning med 50 procent jämfört med året innan. Länsstyrelsen i Västernorrland har fått nära fyra miljoner kronor i solcellsstöd för 2017.

2017-03-24 - Miljö

Här har nyss Marina Viström och Roger Fjeldseth blivit överraskade. Mellansels IF är nämligen en av två pristagare av MiljÖrnen; kommunens och 7ans miljöpris för 2016.
– Vilken trevlig överraskning, säger Marina.

2017-02-28 - Miljö

SALMONAID är ett nytt projekt som drivs av forskningsinstitutet RISE Biovetenskap och material, Processum, Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU, och Domsjö Fabriker. Syftet är att med hjälp av mikroorganismer dels producera oljeråvara till laxfoder och dels optimera processen för att tillverka foderprotein med högre proteinhalt.

2017-02-23 - Miljö

Länsstyrelsen har beslutat om att inrätta två nya naturreservat och att utvidga ett befintligt. Därmed har länet nu nått totalt 200 unika naturreservat.
– I reservaten finns allt från badstränder till hjortronmyrar, smultronställen som genom reservaten är säkrade för överskådlig tid, säger Pekka Bader, biolog på länsstyrelsen.

2017-02-13 - Miljö

Den 14-15 mars arrangeras i Örnsköldsvik Bioekonomiriksdagen som samlar en rad nyckelpersoner och centrala beslutsfattare från företag och organisationer från hela landet.

2017-02-11 - Miljö

Roger Gustavsson, Thordab i Arnäsvall, har under årens lopp gjort sig känd som en skicklig uppfinnare och utvecklare och har prisats ett flertal gånger. Nu samarbetar han och företaget bland annat med studenter på Chalmers för att utveckla ett system som innebär tydliga miljövinster.

2016-11-29 - Miljö

När kylan börjar sitta i och vintern infinner sig så är det många som för bekvämlighetens skull inte stänger av motorn när de lämnar bilen för ett snabbt ärende för att hålla insidan varm. Onödig tomgångskörning kostar både pengar och ger upphov till utsläpp av avgaser som är både miljö- och hälsoskadliga.

2016-11-17 - Miljö

Den 19 november är det FN:s internationella världstoalettdag, där globala sanitetsfrågor uppmärksammas världen runt. I Sverige finns både toaletter och rent vatten. Sveriges vanligaste fulspolning är snus. I Örnsköldsviks kommun spolas 22 000 snusprillor ned i toaletten varje dag.

2016-09-11 - Miljö

En gammal bekant närmar sig Örnsköldsvik. Idag, söndag, glider briggen Tre Kronor af Stockholm in i hamnen.

2016-09-02 - Miljö

Hållbara Hav och Briggen Tre Kronor kommer till Örnsköldsvik 11-14 september. Under dagarna visas en ny miljöutställning om Östersjön, det arrangeras seglingar med briggen Tre Kronor samt ”Öppet skepp”, där alla som vill är välkomna ombord för visning. Den vackra briggen Tre Kronor anländer till Inre hamnen 10.00 den 11 september.

2016-08-29 - Miljö

Sedan en tid tillbaka har det inte funnits någon möjlighet att lämna kläder för återvinning på Må återvinningscentral. Nu har Miva påbörjat ett samarbete med Myrorna som från och med den 1 september kommer att ha sina insamlingsbehållare på Må återvinningscentral.

2016-08-09 - Miljö

Algblomning har upptäckts i Öviksfjärden vid Järveds hamn och det består sannolikt av blågröna alger. Även andra stränder längs Öviksfjärden har ansamlingar av alger.

2016-06-19 - Miljö

Nyligen avslutades Håll Sverige Rents skräpplockarkampanj ”Vi Håller Rent”. I år deltog 12 617 västernorrlänningar, vilket är nytt rekord. I Örnsköldsviks kommun deltog hela 2470 personer. I hela landet deltog nästan 770 000 barn och vuxna i Sveriges största miljöaktion.

2016-05-18 - Miljö

Nu på lördag mellan kl 11-14 inbjuder Miva till en familjedag på Stora Torget i Örnskölsvik där återbruk står i centrum. På ett inspirerande sätt kommer du och din familj att få idéer till hur ni kan bli bättre på återbruk. Dessutom blir det fika, tävlingar och mycket, mycket mer.

Sidor