Du är här

Miljö

2017-06-28 - Miljö

Från plats 150 till 127 blir det för Ö-viks kommun när tidningen Aktuell Hållbarhet för nionde gången presenterar sin granskning av kommunernas miljöarbete. Granskningen visar att kommunerna är pådrivande i det svenska miljöarbetet med ett systematiskt arbete för hållbara transporter och kemikaliekrav vid upphandlingar. Sveriges bästa miljökommun 2017 är Helsingborg, följd av Gävle och Västerås.

2017-06-19 - Miljö

Miva har fått 1,2 miljoner kronor i stöd från Naturvårdsverket för att minska utsläpp av växthusgaser från deponin på Må avfallsanläggning. Medlen har gått till ny teknik som på ett bättre sätt än tidigare tar hand om metangas och förhindrar att den kommer ut i atmosfären.

2017-06-01 - Miljö

Från och med igår, 31 maj, gäller en ny förordning angående bruket av platsbärkassar som syftar till att minska problemen med nedskräpning samt främja ett mer effektivt resursutnyttjande.

2017-05-23 - Miljö

I Västernorrland fanns 1 januari 2017 totalt 189 solelanläggningar anslutna till elnätet. Tillsammans levererar de en effekt av cirka 2336 kW solel per år vilket motsvarar uppvärmning av drygt 470 villor per år. Det visar en sammanställning som Energikontoret Västernorrland gjort utifrån enkäter till nätägarna.

2017-04-18 - Miljö

I Sveriges största aktion mot nedskräpning, Håll Sverige Rents kampanj ”Vi Håller Rent” deltog förra året 59 678 människor i Norrland. För de skräpplockare som vill ha material från Håll Sverige Rent är 23 april sista dag att anmäla sig. (se länk nedan)

2017-04-06 - Miljö

Ett unikt och gratis internationaliseringsprogram riktat mot företag inom energi- och miljöteknik startar i Västerbotten och Örnsköldsvik.
– Här finns det företag som kan kan utveckla världsmarknaden, det handlar bara om att få guidning och det ska vi hjälpa till med, säger Susanne W Lindström, projektledare för internationell affärsutveckling på North Sweden Cleantech.

2017-04-05 - Miljö

Från och med 1 juni kommer Miva endast att tillåta genomskinliga säckar på sina återvinningscentraler i Örnsköldsvik. Detta för att minska andelen felsorterat avfall och skapa en bättre arbetsmiljö för sin personal.

2017-03-27 - Miljö

Intresse för att installera solceller i Västernorrland är stort. På Länsstyrelsen fick man ifjol in 51 ansökningar om bidrag, en ökning med 50 procent jämfört med året innan. Länsstyrelsen i Västernorrland har fått nära fyra miljoner kronor i solcellsstöd för 2017.

2017-03-24 - Miljö

Här har nyss Marina Viström och Roger Fjeldseth blivit överraskade. Mellansels IF är nämligen en av två pristagare av MiljÖrnen; kommunens och 7ans miljöpris för 2016.
– Vilken trevlig överraskning, säger Marina.

2017-02-28 - Miljö

SALMONAID är ett nytt projekt som drivs av forskningsinstitutet RISE Biovetenskap och material, Processum, Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU, och Domsjö Fabriker. Syftet är att med hjälp av mikroorganismer dels producera oljeråvara till laxfoder och dels optimera processen för att tillverka foderprotein med högre proteinhalt.

2017-02-23 - Miljö

Länsstyrelsen har beslutat om att inrätta två nya naturreservat och att utvidga ett befintligt. Därmed har länet nu nått totalt 200 unika naturreservat.
– I reservaten finns allt från badstränder till hjortronmyrar, smultronställen som genom reservaten är säkrade för överskådlig tid, säger Pekka Bader, biolog på länsstyrelsen.

2017-02-13 - Miljö

Den 14-15 mars arrangeras i Örnsköldsvik Bioekonomiriksdagen som samlar en rad nyckelpersoner och centrala beslutsfattare från företag och organisationer från hela landet.

2017-02-11 - Miljö

Roger Gustavsson, Thordab i Arnäsvall, har under årens lopp gjort sig känd som en skicklig uppfinnare och utvecklare och har prisats ett flertal gånger. Nu samarbetar han och företaget bland annat med studenter på Chalmers för att utveckla ett system som innebär tydliga miljövinster.

2016-11-29 - Miljö

När kylan börjar sitta i och vintern infinner sig så är det många som för bekvämlighetens skull inte stänger av motorn när de lämnar bilen för ett snabbt ärende för att hålla insidan varm. Onödig tomgångskörning kostar både pengar och ger upphov till utsläpp av avgaser som är både miljö- och hälsoskadliga.

2016-11-17 - Miljö

Den 19 november är det FN:s internationella världstoalettdag, där globala sanitetsfrågor uppmärksammas världen runt. I Sverige finns både toaletter och rent vatten. Sveriges vanligaste fulspolning är snus. I Örnsköldsviks kommun spolas 22 000 snusprillor ned i toaletten varje dag.

2016-09-11 - Miljö

En gammal bekant närmar sig Örnsköldsvik. Idag, söndag, glider briggen Tre Kronor af Stockholm in i hamnen.

Sidor