Du är här

Lokalt

2014-11-17 - Örnsköldsvik

Vintern närmar sig och de EU-migranter som finns i Ö-vik ska nu snart kunna få hjälp med boende med mera.

2014-11-11 - Örnsköldsvik

Frågan om tiggarnas situation i Ö-vik tas i dag upp i kommunstyrelsens arbetsutskott.

2014-11-10 - Örnsköldsvik

Det mesta pekar på att Pingstkyrkan i Örnsköldsvik kommer att bli ett akut härberge för de tiggare som finns kvar i Örnsköldsvik. Samtliga församlingar jobbar för att få till härbärget innan kylan kommer.

2014-11-10 - Lokalt

Örnsköldsviks kommun har ökat sin befolkning med 237 personer sedan årsskiftet visar dagens befolkningsstatistik från SCB, vilket är en förbättring med 252 personer jämfört med motsvarande tid förra året.

2014-11-10 - Örnsköldsvik

Brottsförebyggande rådet (Brå) Örnsköldsvik vill med utmärkelsen "Årets hjälte" lyfta fram och uppmuntra goda förebilder som med sina insatser gör en trygg kommun som Örnsköldsvik tryggare.

2014-11-08 - Lokalt

Kan en by med under hundra personer och utan vare sig skola eller affär vara en kandidat till världens trevligaste Ö-viksby? Med en stark sammanhållning, fantastiskt läge och mängder av gemensamma aktiviteter har Västansjö mycket som talar för att den är det.

2014-11-05 - Lokalt

Leader Höga Kusten och Örnsköldsviks kommun bjuder in till dialogmöte kring en ny strategi för lokalt ledd utveckling under perioden 2014-2020. Du och dina synpunkter är viktiga för fortsatt utveckling av landsbygden.

2014-11-05 - Örnsköldsvik

Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige ska anta den policy som har tagits fram för arbetet med nationella minoriteter och minoritetsspråk.

2014-11-05 - Örnsköldsvik

För att skapa en robust infrastruktur i kommunen föreslår kommunstyrelsen att Örnsköldsviks kommun tillsammans med Övik Energi AB ska erbjuda en helhetslösning för de byanät som väljer den modell för byanätssamverkan som nu föreslås.

2014-11-04 - Örnsköldsvik

Med anledning av den cykelplan som är ute på samråd bjuder Örnsköldsviks kommun in myndigheter, organisationer och privatpersoner till en öppen träff om planen.

2014-11-01 - Musik

I kväll, lördag, spelar Drifters, med Erica Sjöström i spetsen, på Olympia i Bredbyn.

2014-11-01 - Samhällsinformation

Här hittar du helgens alla gudstjänster.

2014-10-31 - Lokalt

Tack alla som tävlat i Pumpatävlingen som vi hade i 7ans nya tidningen För alla Smaker. Nu är 7 vinnare dragna.

2014-10-28 - Lokalt

Landsbygdsprojekt gav konkreta resultat och lokalt förankrade planer

2014-10-27 - Örnsköldsvik

Bildningsförvaltningen har efter ett inledande arbete med sin lokalförsörjningsplan lagt ut riktningen för den fortsatta utredningen om de behov av förändringar i skollokalerna som behöver göras under den närmaste femårsperioden.

2014-10-24 - Örnsköldsvik

”Vi har nu en överenskommelse om hur vi kommer att leda ö-vik under kommande mandatperiod”

2014-10-23 - Örnsköldsvik

Örnsköldsviks kommun har nu slutat sälja parkeringsklockor efter dom i Högsta förvaltningsdomstolen.

Sidor