Du är här

Lokalt

2014-05-01 - Örnsköldsvik

Sedvanligt första- majtåg genomfördes idag i Ö-vik med uppskattningsvis 400 deltagare.

2014-04-30 - Lokalt

Här nedan kan du ta del av aktiviteter i Ö-vik på Valborgsmässoafton.

2014-04-29 - Utställning

För trettonde året i följd arrangeras Anundsjörundan Konst & Hantverk och som vanligt har man vikt första maj åt denna dag, helt i kulturens tecken.

2014-04-28 - Örnsköldsvik

Kommunen driver gästhamnen i egen regi under sommaren. Samtidigt fortsätter man arbeta med långsiktig utveckling av Varvskajen, med ambition att hitta nya lösningar.

2014-04-27 - Örnsköldsvik

Under ledning av Räddningstjänstens Dan Andersson med kollegor genomförde nyligen fem brandvärn en heldagsutbildning.

2014-04-25 - Mellansel

Framtiden Hus- projektet i Mellansel har nu satt spaden i jorden för sin storsatsning som, om allt går i lås, ska invigas i december 2015.

2014-04-24 - Örnsköldsvik

Visst har det hänt mycket i Ö-vik sedan det ljuva sextiotalet, som hon besjöng, Brita Borg? Kolla in denna nostalgitripp.

2014-04-23 - Övrig kultur

Mozarts klassiska opera ”Così fan tutte” visas på Gideågården lördag 26 april – direktsänd från Metropolitan i New York.

2014-04-22 - Örnsköldsvik

Inom en femårsperiod behöver drygt 50 chefer inom Örnsköldsviks kommun ersättas och på tio års sikt beräknas drygt 80 chefer gå i pension.

2014-04-14 - Lokalt

Måndagen den 7 Juli kl 19.00 - Sjunde i Sjunde kl Sju - gästar Agnes Strandparken i Örnsköldsvik.

2014-04-11 - Samhällsinformation

Beslutet att stänga hälsocentralen i Bjästa och låta knappt 6 000 patienter åka till Domsjö under två månader i sommar står fast.

2014-04-10 - Lokalt

Drygt 1 900 ungdomar kan räkna med att få sommarjobb i Västernorrlands olika kommuner. Ö-vik tillhör de generösare.

2014-04-08 - Mellansel

Nästa tisdag 15 april håller humanistiska nämnden sitt sammanträde i Mellansel.

2014-04-04 - Lokalt

Under veckan har 33 representanter från offentliga organisationer i Grekland, Spanien, Frankrike, Storbritaninen, Italien, Slovakien, Finland, Irland, Ungern, Rumänien samt Polen på plats i Örnsköldsvik för att ta del av hur Ö-viks kommun arbetar med att utveckla servicen på landsbygden med stöd av IT.

2014-04-04 - Lokalt

Byutvecklingsgrupper och föreningar i Örnsköldsviks landsbygd, glesbygd och skärgårdsområden som engagerar sig för att skapa en trivsam utomhusmiljö kan ansöka om byskötselpeng.

2014-04-04 - Lokalt

Örnsköldsviks kommuns arbete med att utveckla lokala servicelösningar på landsbygden presenterades på Tillväxtverkets lärandekonferens.

2014-04-02 - Örnsköldsvik

Örnsköldsviks kommunala fastighetsbolag Tjänstecentrum i Örnsköldsvik AB har nu genomfört försäljningen av Arken-fastigheter till en privat aktör – Nya Arken AB. Köpeskillingen uppgår till totalt 338 500 000 kronor och är den största affär som någonsin utförts av detta slag i Örnsköldsvik.

Sidor