Du är här

Långviksmon

2012-08-03 - Långviksmon

Lördagen 4:e augusti utvecklas och utökas Långviksmons Socialdemokratiska förening.

2012-07-06 - Örnsköldsvik

Mycket har hänt i Örnsköldsviks centrum på 80 år. Här kan du se ett par jämförelser från tidigt 1900-tal till nutid!

2012-02-08 - Långviksmon

Kommunstyrelsen föreslår att kommunen köper fastigheten Jollen i Långviksmon för 1 miljon kronor för att säkerställa fortsatt drift.

2011-12-19 - Långviksmon

Årets Solstipendiet tilldelades i dag Gerd-Marie Liljengård från Långviksmon i samband med kommunfullmäktiges sammanträde 19 december.

2011-05-05 - Örnsköldsvik

Räddningstjänsten i Örnsköldsvik har gått ut med en varning om ökad risk för gräsbränder.

2010-08-19 - Örnsköldsvik

82 182 vapen finns registrerade i Västernorrland, fördelade på 26 405 personer.

2010-04-30 - Örnsköldsvik

Här hittar du majbrasorna i kommunen.

2010-02-04 - Örnsköldsvik

Har du ett gammalt tält du inte behöver? Naturkompaniet samlar in tält och ser till att de hamnar hos behövande i Haiti.

2010-01-15 - Samhällsinformation

Måndag 18 januari startat INNAN-projektet, en ny utbildning för att hjälpa flyktingar i kommunen att lära sig svenska.

2009-12-15 - Långviksmon

Webben 7 är under konstant utveckling och så också de lokala sidorna. Vi kommer naturligtvis att jobba hårt för att hålla informationen uppdaterad och aktuell, men vi behöver även din expertis och ditt engagemang för att sätta just Långviksmon på världskartan. <br />Ring eller mejla därför gärna in tips om vad som händer på din ort. Kanske har du till och med det som krävs för att bli vår lokala korrespondent och själv lägga in nyhetsartiklar.

Sidor