Du är här

Internationella 7an

2012-01-17 - Français

L´Unité d'intégration de la municipalité, qui est responsable d'une partie de la municipalité qui est chargée d `accueillir des réfugiés, a déménagé dans de nouveaux locaux.

2012-01-17 - English

The municipality's integration unit, which is responsible for the municipality`s part of reception of refugees, has moved to new premises.

2012-01-17 - English

A few nights a week meets three guys together to make music by ABF's new music studio. David Bolonya, Jonathan Tinduni and Stephane Tinduni are trying their luck in music production.

2012-01-17 - Svenska

Några kvällar i veckan träffas tre unga killar för att tillsammans göra musik i ABF’s nya studio. Det är David Bolonya, Jonathan Tindani och Stephane Tindani som startat en studiecirkel i musikproduktion.

2012-01-15 - Français

Voici de brèves informations de la réunion du conseil local organisé le 10 Janvier 2012

2012-01-13 - English

Here is brief information from the Kommun board meeting held on the 10th of January 2012.

2012-01-02 - Français

L´Association des nations unies à Örnsköldsvik a financé plusieurs projets en Zimbabwe durant les 23 dernières années ....

2012-01-02 - Svenska

De senaste 23 åren har den lokala FN-föreningen i Örnsköldsvik verkat för olika biståndsprojekt i Zimbabwe.

2012-01-02 - English

Örnsköldsviks United Nations Association has been funding various projects in Zimbabwe for the past 23 years.

2011-12-28 - English

Christmas is associated with fellowship, good food and beautiful Christmas trees. Unfortunately that is not the case for everyone. At Salvation Army in Örnsköldsvik all are welcome to celebrate Christmas regardless of religion or background.

2011-12-27 - Français

Noël est un temps qui est associé à la rencontre sociale,la bonne nourriture et un arbre de Noël bien décoré.Pour diverses raisons, il ne ressemble pas pour tous. Mais à l'Armée du Salut à Örnsköldsvik tous était invités à fêter Noël sans distinction

2011-12-24 - Svenska

Julen är en tid förknippad med social gemenskap, god mat och en fint dekorerad julgran. Av olika anledningar ser det inte ut så för alla. Men hos Frälsningsarmén i Örnsköldsvik är alla välkomna att fira jul oavsett religion eller bakgrund.

2011-12-23 - Français

Comment sentez-vous lorsque vous obtenez ce que vous voulez pour le Noël? Que faut-il rassembler pour le repas de noël, il ya quelques règles non écrites autour de cette table buffet? Pouvez-vous prendre tout à la fois? Voici un peu d'indications:

2011-12-22 - Svenska

Sadza är basmat i Zimbabwe och en omtyckt rätt i hela Afrika. I Nigeria kallar man det för ”Fufu”, i Kenya heter det ”Ugali” och det kallas ”Papa” i Sydafrika. Den äts med händerna tillsammans med kött av olika slag.

2011-12-21 - English

Sadza is a staple food in Zimbabwe and is well loved all over Africa.
In Nigeria they call it ``Fufu``, in Kenya they call it ``Ugali`` and its called ``Papa``in South Africa.

2011-12-21 - Français

Sadza est un aliment de base au Zimbabwe et il est bien aimé dans toute l'Afrique.
Au Nigeria, ils appellent ça:``Fufu", au Kenya ce qu'ils appellent:"Ugali" et dans la règion...tandis qu´en Afrique du Sud on appele ca"papa"

2011-12-19 - Svenska

Hur ska man tänka när man tar för sig av julbordet? Vad det är som passar ihop och finns det några oskrivna regler kring detta stora buffébord? Kan man ta allt på en enda gång? Här följer en liten guidning:

Sidor