Du är här

Gideå

2013-06-05 - Örnsköldsvik

Här kan du läsa om kommunens och några föreningars arrangemang.

2013-05-29 - Gideå

Örnsköldsviks flygplats är redo att bli först i världen med fjärrstyrd flygledning. Flygledarna ska sitta i Sundsvall och med hjälp av kameror dirigera planen.

2013-04-16 - Örnsköldsvik

Hundratals bilder från museets arkiv finns nu tillgängliga att se och även beställa som utskrift eller i digital form.

2013-04-10 - Trehörningsjö

Vägbelysningen på landsbygden ska tändas.

2013-03-26 - Trehörningsjö

Fyra fiberföreningar ett steg närmare bredbandsstöd.

2013-03-07 - Örnsköldsvik

Fokus på att utveckla service på landsbygden.

2013-03-06 - Björna

Slutgiltigt beslut fattas av Migrationsverket under våren.

2013-02-28 - Björna

Sju lokala fiberföreningar söker statligt bidrag för bredbandsnät på landsbygden.

2012-12-18 - Gideå

Från 1 januari 2014 blir det nya namnet Gideå-Trehörningsjö församling.

2012-11-25 - Gideå

Flärkes butik fick status som servicepunkt samtidigt som nya Flärkemacken invigdes.

2012-09-05 - Gideå

Medborgarförslag fick gehör.

2012-07-30 - Gideå

Lördag den 4:e augusti erbjuder Jägarnas riksförbund i samarbete med Nolaskogs jägarklubb rovdjurs- och jaktmässa på Gideå skjutbana.

2012-07-27 - Gideå

Gideågården visar film vid utvalda tillfällen i sommar.

2012-07-06 - Örnsköldsvik

Mycket har hänt i Örnsköldsviks centrum på 80 år. Här kan du se ett par jämförelser från tidigt 1900-tal till nutid!

2012-02-20 - Gideå

Uppmätte 136 centimeter på söndagen, djupast av alla SMHI:s mätstationer i landet.

2012-02-16 - Gideå

Igår invigdes servicepunkten i Gideå Livs som en del av projektet Bygd och stad i balans.

2011-12-14 - Gideå

Ekonördarna på Lyckobacken framröstad av svenska folket till Sveriges Bästa Gröna Blogg

Sidor