Du är här

Ekonomi

2013-04-02 - Ekonomi

Kommunen bjuder in till konferens om handeln.

2013-03-06 - Ekonomi

Återhållsamhet ska råda inom kommunens hela organisation.

2013-02-22 - Ekonomi

Turiståret 2012 blev en framgång för hela Höga Kusten.

2013-01-14 - Ekonomi

Det må råda lågkonjunktur, men det är inte i alla kommuner som det avspeglar sig på bostadsmarknaden. I Örnsköldsvik har småhuspriserna stigit med 6 procent det senaste kvartalet och med 4 procent jämfört med samma kvartal i fjol.

2013-01-05 - Ekonomi

Närmare 60 procent av alla anställda i Örnsköldsvik upplever stress under arbetsdagen.

2012-11-07 - Ekonomi

Nya prognosen pekar mot ett betydligt bättre resultat än budgeterat.

2012-10-05 - Ekonomi

Styrelsen för Rodret i Örnsköldsvik AB föreslår att ge ett aktieägartillskott på 725 miljoner kronor till Övik Energi.

2012-10-03 - Ekonomi

Kommunens ekonomiska resultat för perioden januari-augusti 2012 uppgick till +154 miljoner kronor.

2012-09-20 - Ekonomi

Delårsrapport för januari-augusti 2012 visar ett resultat på minus 2,6 miljoner kronor efter finansnetto.

2012-08-26 - Ekonomi

Mer än två tredjedelar av allmänheten, 68 procent, tycker att det är enkelt att deklarera. Det visar en undersökning som Skatteverket låtit göra. För tio år sedan var siffran 53 procent.

2012-08-07 - Ekonomi

Kommunen beräknas göra ett positivt årsresultat på +82 miljoner kronor.

2012-07-19 - Ekonomi

I bolagskoncernen Rodret finns Örnsköldsviks kommuns bolag så som Övikshem och Övik Energi samlade. Idag presenterades koncernens nya VD.

2012-05-29 - Ekonomi

I dag presenterade ekonomiberedningen i Örnsköldsviks kommun sitt budgetförslag för 2013.

2012-04-24 - Ekonomi

Nu har Riksbanken presenterat utseendet på Sveriges nya sedelrepertoar. Precis som det avslöjades redan i april 2011 får vi snart en ny sedel och sex nya ansikten – men än dröjer det fyra år innan de nya sedlarna landar i våra plånböcker.

2012-03-20 - Ekonomi

Nu har skatteverket öppnat sin tjänst för att deklarera elektroniskt för 2012. En del nya funktioner har tillkommit så som att deklarera via en applikation i mobilen.

2012-02-06 - Ekonomi

Styrelsen i Övik Energi har beslutat att avsluta sitt engagemang i BioEndev AB och sälja aktierna under förutsättning att kommunfullmäktige godkänner försäljningen.

2012-01-23 - Ekonomi

Övik Energi har beslutat att begära ett kapitalskott på totalt 900 miljoner kronor från moderbolaget Rodret i Örnsköldsvik AB.

Sidor