Du är här

Ekonomi

2013-07-02 - Ekonomi

34 nya turistföretag startats i Västernorrland under 2012.

2013-06-20 - Sidensjö

Ett 60-tal samlades i Sidensjö för att ta del av informationen kring den stora vindkraftsparken.

2013-06-18 - Ekonomi

Ett flertal kommuner uppvisar ett prisfall på bostadsrätter under de senaste tre månaderna. Örnsköldsvik är en av dem.

2013-06-09 - Ekonomi

Nordisk Vindkraft bjuder in till informationsmöte 18 juni.

2013-06-08 - Ekonomi

200 000 gästnätter under 2012 och en omsättning på 1,5 miljarder kronor.

2013-05-07 - Ekonomi

Övik Energi prisas av Naturvårdsverket.

2013-05-02 - Ekonomi

Senast vid midnatt idag, torsdagen 2 maj, ska du ha lämnat in din deklaration elektroniskt eller på papper.

2013-04-22 - Ekonomi

Den 19 april delade Dina Försäkringar Jämtland Västernorrland ut sitt stipendium i samband med Företagsmässan.

2013-04-20 - Ekonomi

Senast den 2 maj ska deklarationen vara klar så det är hög tid att sätta igång om du vill få alla avdrag rätt. Nytt för i år är bland annat höjt schablonavdrag för uthyrning av privatbostad och ändrade regler för delägare av fonder.

2013-04-19 - Ekonomi

Starkt första kvartal för Övik Energi.

2013-04-10 - Ekonomi

Både satsningar och avslag på bidrag.

2013-04-10 - Ekonomi

Den ekonomiska månadsuppföljningen för januari-februari visar 40 miljoner sämre än budget.

2013-04-02 - Ekonomi

Kommunen bjuder in till konferens om handeln.

2013-03-06 - Ekonomi

Återhållsamhet ska råda inom kommunens hela organisation.

2013-02-22 - Ekonomi

Turiståret 2012 blev en framgång för hela Höga Kusten.

2013-01-14 - Ekonomi

Det må råda lågkonjunktur, men det är inte i alla kommuner som det avspeglar sig på bostadsmarknaden. I Örnsköldsvik har småhuspriserna stigit med 6 procent det senaste kvartalet och med 4 procent jämfört med samma kvartal i fjol.

2013-01-05 - Ekonomi

Närmare 60 procent av alla anställda i Örnsköldsvik upplever stress under arbetsdagen.

Sidor