Du är här

Ekonomi

2013-05-07 - Ekonomi

Övik Energi prisas av Naturvårdsverket.

2013-05-02 - Ekonomi

Senast vid midnatt idag, torsdagen 2 maj, ska du ha lämnat in din deklaration elektroniskt eller på papper.

2013-04-22 - Ekonomi

Den 19 april delade Dina Försäkringar Jämtland Västernorrland ut sitt stipendium i samband med Företagsmässan.

2013-04-20 - Ekonomi

Senast den 2 maj ska deklarationen vara klar så det är hög tid att sätta igång om du vill få alla avdrag rätt. Nytt för i år är bland annat höjt schablonavdrag för uthyrning av privatbostad och ändrade regler för delägare av fonder.

2013-04-19 - Ekonomi

Starkt första kvartal för Övik Energi.

2013-04-10 - Ekonomi

Både satsningar och avslag på bidrag.

2013-04-10 - Ekonomi

Den ekonomiska månadsuppföljningen för januari-februari visar 40 miljoner sämre än budget.

2013-04-02 - Ekonomi

Kommunen bjuder in till konferens om handeln.

2013-03-06 - Ekonomi

Återhållsamhet ska råda inom kommunens hela organisation.

2013-02-22 - Ekonomi

Turiståret 2012 blev en framgång för hela Höga Kusten.

2013-01-14 - Ekonomi

Det må råda lågkonjunktur, men det är inte i alla kommuner som det avspeglar sig på bostadsmarknaden. I Örnsköldsvik har småhuspriserna stigit med 6 procent det senaste kvartalet och med 4 procent jämfört med samma kvartal i fjol.

2013-01-05 - Ekonomi

Närmare 60 procent av alla anställda i Örnsköldsvik upplever stress under arbetsdagen.

2012-11-07 - Ekonomi

Nya prognosen pekar mot ett betydligt bättre resultat än budgeterat.

2012-10-05 - Ekonomi

Styrelsen för Rodret i Örnsköldsvik AB föreslår att ge ett aktieägartillskott på 725 miljoner kronor till Övik Energi.

2012-10-03 - Ekonomi

Kommunens ekonomiska resultat för perioden januari-augusti 2012 uppgick till +154 miljoner kronor.

2012-09-20 - Ekonomi

Delårsrapport för januari-augusti 2012 visar ett resultat på minus 2,6 miljoner kronor efter finansnetto.

2012-08-26 - Ekonomi

Mer än två tredjedelar av allmänheten, 68 procent, tycker att det är enkelt att deklarera. Det visar en undersökning som Skatteverket låtit göra. För tio år sedan var siffran 53 procent.

Sidor