Du är här

Arkiv

2014-05-23 - Lokalt

I morgon, lördag 24 maj, arrangerar Miva en va-dag för att uppmärksamma vatten och för att visa upp va-verksamheten.
– Vi slår upp portarna till en familjedag, säger Lars Westberg, kommunikationsansvarig.

2014-05-20 - Friska Örnsköldsvik 2014 & 2016

I måndags kväll kunde ö-viksborna få instruktioner och hjälp med att komma igång i sitt stolpjagande.

2014-05-18 - Hälsa

Friska Örnsköldsvik är tillbaka. Enkel, miljövänlig motion, frisk luft och hjärngympa på samma gång. Och allt är gratis. Vad mer kan du önska?

2014-05-14 - Lokalt

Det finns brister i arbetsmiljön på samtliga kommunala grundskolor i Örnsköldsviks kommun, konstaterar Arbetsmiljöverket, kräver nu åtgärder och hotar med vite på 210 000 kronor.

2014-05-07 - Lokalt

Resecentrum i centrala Örnsköldsvik ska utvecklas för att bli ännu mer välkomnande och tillgängligt för tågresenärerna.

2014-04-30 - Lokalt

Här nedan kan du ta del av aktiviteter i Ö-vik på Valborgsmässoafton.

2014-04-14 - Lokalt

Måndagen den 7 Juli kl 19.00 - Sjunde i Sjunde kl Sju - gästar Agnes Strandparken i Örnsköldsvik.

2014-04-10 - Lokalt

Drygt 1 900 ungdomar kan räkna med att få sommarjobb i Västernorrlands olika kommuner. Ö-vik tillhör de generösare.

2014-04-04 - Lokalt

Under veckan har 33 representanter från offentliga organisationer i Grekland, Spanien, Frankrike, Storbritaninen, Italien, Slovakien, Finland, Irland, Ungern, Rumänien samt Polen på plats i Örnsköldsvik för att ta del av hur Ö-viks kommun arbetar med att utveckla servicen på landsbygden med stöd av IT.

2014-04-04 - Lokalt

Byutvecklingsgrupper och föreningar i Örnsköldsviks landsbygd, glesbygd och skärgårdsområden som engagerar sig för att skapa en trivsam utomhusmiljö kan ansöka om byskötselpeng.

2014-04-04 - Lokalt

Örnsköldsviks kommuns arbete med att utveckla lokala servicelösningar på landsbygden presenterades på Tillväxtverkets lärandekonferens.

2014-03-24 - Lokalt

Centerpartiet i Örnsköldsvik presenterade idag ett konkret förslag på hur landsbygden längs stambanan kan utvecklas och växa.

2014-03-20 - Lokalt

Tillsammans med ett 20-tal andra kommuner gör Örnsköldsviks kommun en insats för att säkra lanthandelns möjligheter att verka på den svenska landsbygden.

2014-03-19 - Lokalt

Örnsköldsviks kommuns landsbygdsgrupp föreslår att kommunen ger ett ekonomiskt bidrag som möjliggör att sju lokala fiberföreningar kan slutföra sina projekt.

2014-02-24 - Lokalt

Nu går Örnsköldsviks kommuns landsbygdsstrategi ut på samråd för andra gången. Allmänheten ges möjlighet att lämna synpunkter på inriktningen för kommunens landsbygdsutveckling.

2014-02-04 - Tävlingar

Tack alla som varit med och tävlat i Melloquizet. Vi har nu dragit vinnarna!

2013-12-24 - Örnsköldsvik

Här kan du se vad som händer i våra kyrkor under julafton, juldagen och annandag jul.

Sidor