Du är här

2010-06-10 - Nyheter/Reportage
Winnet Västernorrland är nya namnet på Regionalt resurscentrum för kvinnor i Västernorrland, RRC-Y.

Women in network - Winnet

Winnet Västernorrland är det nya namnet på Regionalt resurscentrum för kvinnor i Västernorrland (RRC-Y).

RRC-Y har beslutat om namnändring. Nytt namn blir Winnet Västernorrland. Winnet står för ”women in network” vilket sedan en tid är det gemensamma europeiska namnet för kvinnors nätverk kring jämställdhetsarbete på
samhället alla områden.

I Västernorrland fokuserar resurscentrumet på entreprenörskap och ledarskap genom arbete i partnerskap med en rad andra organisationer, projekt och påverkan av samhället strukturer.

Lokala resurscentra finns i tre kommuner i länet och dessa byter nu också namn till Winnet Örnsköldsvik, Winnet Sundsvall och Winnet Sollefteå.

Annika Fälldin, Sollefteå, är ordförande för Winnet Västernorrland.
– Det känns väldigt roligt att vi nu kan arbeta under ett gemensamt namn i hela länet, hela Sverige och hela Europa.

Dela med dig av denna artikel på: