Du är här

2010-01-25 - Ekonomi
"Bara genom att nämna orter som Linköping, Örnsköldsvik, Karlskoga och Karlskrona där viktiga försvarsindustrier bedriver produktion indikeras även dess regionalpolitiska betydelse", skriver socialdemokratiska riksdagsledamoten Peter Hultqvist i en interpellation till näringsminister Maud Olofsson. Foto: Håkan Nordström

Vilken strategi har näringsministern?

Vilken strategi för försvarsindustrin har den borgerliga regeringen?<br />Den frågan får näringsminister Maud Olofsson svara på i riksdagen. Bland annat utifrån situationen för BAE Systems Hägglunds i Örnsköldsvik.

Det är socialdemokratiska riksdagsledamoten Peter Hultqvist som ställt en interpellation till näringsminister Maud Olofsson.
I den konstaterar han att svensk försvarsindustri har en hög teknologisk kvalitet och att den i dag omfattar cirka 45 företag med 30 000 anställda och att det med underleverantörer och servicebolag handlar om cirka 100 000 arbetstillfällen. Hultqvist konstaterar också att industrin har betydelse för närings- och forskningspolitiken.
"Bara genom att nämna orter som Linköping, Örnsköldsvik, Karlskoga och Karlskrona där viktiga försvarsindustrier bedriver produktion indikeras även dess regionalpolitiska betydelse", skriver Hultqvist.
Han anser att regeringens politik, att i första hand köpa tillgängligt och färdigutvecklat material på den internationella marknaden istället för att utveckla svenskt försvarsmateriel, hotar både försvarsindustrin i sig och får effekt på jobb, forskningsinsatser, teknikutveckling och möjlighet att upprätthålla spetskompetens.
Han vill veta vilka initiativ Maud Olofsson avser att ta för att tydliggöra en strategi för försvarsindustrin som näringsgren.

Dela med dig av denna artikel på: