Du är här

2011-09-08 - Mat & dryck
Nu är det klart för fortsatt festande på surströmming. Foto: Håkan Nordström

Surströmmingen räddad

Norrlandsfisket och surströmmingen är räddade genom förnyad dispens från EU.

Igår, onsdag, var deadline för ledamöterna i Europaparlamentets utskott för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet att invända mot EU-kommissionens beslut om att bevilja Sverige och Finland dispens för fortsatt fiske i bland annat Bottenhavet. Inget invändande kom in och därmed kan strömming och lax fortsätta att säljas.

– Ett mycket välkommet besked, säger centerpartisten Emil Källström. Det har varit många turer i denna fråga. Att vi nu får till långsiktiga gynnsamma förutsättningar för det norrländska kustfisket är mycket positivt.

Anledningen till att dispens för försäljning krävs är att den feta fisken som dras upp ur Östersjön har högre halter dioxin än vad EU tillåter.
Dela med dig av denna artikel på: