Du är här

2010-02-05 - Friluftsliv
Runt om i Örnsköldsviks skärgård sker ett flertal satsningar. I Ulvöhamn pågår den mest påtagligaste. Foto: Håkan Nordström

Steg för steg mot en skärgård i världsklass

En skärgård i världklass. Kanske en del tycker att det är att ta till överord, men det är en storsatsning som invånarna i kommunen, med stor sannolikhet, kommer att vara stolta över.

Satsningen pågår redan för fullt i skärgården.
– Hittills går det mesta helt enligt planerna, säger kommunens projektledaren Ronny Sjögren.
I projektet deltar Örnsköldsviks kommun och Länsstyrelsen i Västernorrland  tillsammans med EU. Sammantaget rör det sig om investeringar på närmare 30 miljoner kronor.

För andra året i rad störs lugnet på Ulvön av en febril verksamhet vid hotellet där Högland Invest fullbordar sin mångmiljonsatsning parallellt med den offentliga finasieringen.

Lastbilar fulla av byggmaterial ansluter till ön nästan dagligen med hjälp av M/F Ulvön. Ulvö Hotell bygger en entrébyggnad i tre plan. På plan ett blir det toalettavdelning, plan två en reception och på tredje planet konferensutrymmen. I den nya sidoflygeln blir det plats för 20 rum och enligt planerna ska, den delen av den omfattande utbyggnaden, stå färdigt redan till sommaren.

Nedanför hotellet pålas det för den nya kajen och kajpromenaden som kommer att gå utanför restaurangerna Brögga och Nya Alma Gränd. Precis som på Smögen kan man alltså nå restaurangerna via bryggan.
Det kommer också att bli två nya pooler, en för vuxna och en för barn med ett ordentligt reningsverk. Det planeras även för uppvärmning.

Den nya scenen/dansbanan som är ett samarbete mellan Ö-viks Hamn och Logistik och Ulvö Kapellag, kommer att få en uppbygd scen med ett segeltak som går att dra fram och tillbaka vid behov.

Ett nytt servicehus, som förutom duschar och toaletter även inrymmer tvättmöjligheter, står redan klart. Möjligheter för båtägare att tömma toaletterna kommer att finnas vid en anläggning på lämplig plats i Ulvösundet.  Även det ska stå klart när fritidsbåtarna dyker upp igen.

Vid kajen på Köpmanholmen byggs just nu två lagerbyggnader som liknar sjöbodar för att smälta in i miljön. Vid restaurang Kajen kommer det att bli en ny flytbrygga för fritidsbåtar samt plats för sjuktransporter.

Vid hamnen i Örnsköldsvik blir det storsatsning på bland annat en stor marin anläggning med ett stort antal nya platser för fritidsbåtar samt en utomhusscen som med säkerhet kommer att locka mycket folk en vacker sommarkväll.

På västra Strängön har det byggts en riktig kaj så att även M/F Ulvön kan lägga till, vilket möjliggjort reguljära turer. Numera kan man alltså nå Trysunda, Strängöarna och Ulvön samma dag under sommaren.

På inte mindre än nio öar i Örnsköldsviks skärgård kommer det dessutom att finnas grillplatser och nya bryggor. På tre av dessa kommer det att finnas tillgång till bastu och sevicehus.

Sammantaget en fantastisk satsning som med all säkerhet kommer att betala sig i form av en betydligt utökad båtturism.

Dela med dig av denna artikel på: