Du är här

2011-09-30 - Samhällsinformation

SSU:s upprop mot ungdomars arbetslöshet

I en skrivelse till Örnsköldsviks kommun uppmanar SSU i Örnsköldsvik politikerna att agera starkare för att komma till rätta med den höga ungdomsarbetslösheten.

– Vi känner att det varit tyst om ungdomsarbetslösheten ett tag nu och för SSU är det här en väldigt viktig fråga och vi känner ett ansvar att ta tag i det, säger Daniel Smirat, SSU.

– Vi vill att kommunen ska verkställa en strategi tillsammans med näringslivets olika aktörer för att kunna få ner arbetslösheten bland ungdomar. Det finns många framgångsrika företag här i kommunen som vi gärna skulle se i samarbete i ett sådant projekt. Vi vill att fler ungdomar ska få in en fot på arbetsmarknaden och sommarjobb för alla gymnasieungdomar skulle kunna vara ett sätt.

 

SSU:s skrivelse

Nolltolerans mot ungdomsarbetslösheten

Västernorrland har den högsta ungdomsarbetslösheten i Sverige, och Sverige har bland den högsta ungdomsarbetslösheten i Europa. Så kan vi inte ha det! Det är en stor förlust för samhället att vi inte tar tillvara på ungdomarnas arbetskraft och vilja. Europeiska socialfonden har mellan åren 2007-2013 en ungdomsstyrelse med nationell överblick. Där fokuserar man på övergången – Vad händer med unga mellan skolan och arbetslivet? Temagruppen – Unga i arbetslivet – koordineras av ungdomsstyrelsen. De menar att det lönar sig att investera i arbetsmarknadsprojekt för unga på alla sätt.

Trots kommunens satsningar och goda vilja så ligger fortfarande Örnsköldsvik på 32,1 % ungdomsarbetslöshet (augusti 2011), jämfört med landets procent som landar på 21,6 % (juni 2011). Det är slöseri med resurser och vi skapar ingen bra grund för vår framtid i Örnsköldsvik. Målet för oss är att alla som kan jobba, ska jobba. Vi vill inte att Örnsköldsvik ska vara ett avskräckande exempel utan en föregångs-kommun som skapar möjligheter för ungdomar. Örnsköldsvik världsklass 2015 innefattar också möjligheternas Örnsköldsvik där inga människor går till spillo. Vi ska ta tillvara på allas förmågor och ambitioner.


Även fast vi har så hög ungdomsarbetslöshet och trots att vi har väldigt många utbildade undersköterskor, så har kommunen svårt att hitta tillräckligt med rekrytering av personal inom vården. För oss går det inte ihop. Det visar på att kommunen måste vara en attraktiv arbetsplats för alla, även ungdomar. Det är jättebra att kommunen erbjuder alla ungdomar i årskurs ett på gymnasiet ett sommarjobb på minst tre veckor, vi skulle gärna se att det utvecklas så att samtliga gymnasieelever blir erbjudna sommarjobb varje sommar under sin gymnasietid. Det betyder så mycket för ungdomar att få in en fot i arbetslivet under sin gymnasietid. Vi gillar också att kommunen erbjuder alla de ungdomar som är registrerade hos arbetsförmedlingen och ingår i jobbgarantin för unga en valfri praktikplats på tre månader inom kommunen, där man är garanterad en anställning på sex månader ifall det fungerat bra under praktiken. Det här tycker vi kan vidareutvecklas och är en bra grund att bygga på. Ett arbetsmarknadsprojekt för ungdomarna i Örnsköldsviks kommun skulle sätta riktlinjer och på sikt minska ungdomsarbetslösheten i kommunen. Detta genom att samarbeta med aktuella aktörer inom näringslivet och myndigheter, så som arbetsförmedlingen.

 

Vi föreslår

*Att ungdomsarbetslösheten i Örnsköldsviks kommun ska ligga under rikssnittet  

*Att kommunen tillsammans med näringslivet ska verka för att erbjuda samtliga gymnasieelever sommarjobb under minst tre veckor varje sommar.

*Att ett arbetsmarknadsprojekt för ungdomar i Örnsköldsviks kommun verkställs tillsammans med näringsliv och myndigheter. Förslagsvis inom ramen för Världsklass 2015.

*Att kommunen även fullföljer den satsning på ungdomsjobb för att ungdomar får pröva på jobb inom välfärdssektorn med sex månaders anställning 2012 och framåt.

*Att kommunen ber Arbetsförmedlingen söka dispens för att unga arbetslösa inte ska behöva gå arbetslös i tre månader innan man kan få del av jobbgarantin, utan samma dag som man skriver in sig.

 

Vid pennan

Daniel Smirat och Sofia Öberg           

SSU


Dela med dig av denna artikel på: