Du är här

2010-04-23 - Samhällsinformation
Rör som rostat sönder orsakar skador för stora belopp varje år.

Så undviker du vattenskador i huset

Gamla rör orsakar hundratals vattenskador varje år, vi ger dig tipsen på hur du kan förebygga kostsamma skador.

84 procent av vattenskador i fastigheter orsakas av brister i rör och ledningar. Det visar siffror från Länsförsäkringar Västernorrland. Förra året anmäldes 759 vattenskador som orsakats av läckande rör- och ledningssystem till Länsförsäkringar.

De allra flesta skadorna orsakas av rör som är gamla och slitna. Det betyder att många vattenskador kan undvikas genom bättre underhåll.

– Den vanligaste orsaken till den här typen av skador är att rör och ledningar blivit gamla och utslitna och börjar rosta eller vittra sönder. Det gäller alla typer av rör, även koppar och plast. Genom bättre underhåll går det att undvika dessa vattenskador, säger Mats Wiklund, marknadschef Privat på Länsförsäkringar Västernorrland.

Vatten- och avloppsledningar har en begränsad livslängd på allt mellan 10 och 60 år beroende på material. Det syns ofta inte utanpå rören att de börjar bli gamla, då rören ofta slits inifrån. Slangar till disk- och tvättmaskiner har också en begränsad livslängd och bör bytas ut efter 5-7 år.

– Som husägare är det viktigt att tänka på att byta ut husets rör i tid. Vid en badrumsrenovering till exempel bör man alltid fundera på om rören ska bytas. Om rören inte beräknas hålla lika länge som det nya badrummet bör man absolut byta ut rören, säger Mats Wiklund.

Här är de viktigaste tipsen för att förebygga vattenskador orsakade av läckage från rör och ledningar:

Stäng alltid av huvudkranen när huset står tomt mer än ett dygn.

Installera en elektronisk vattenavstängare som stänger av vattnet vid en eventuell läcka.

Kontrollera regelbundet bostadens vatten- och avloppsledningar så att inga läckage eller skadade delar finns. Åtgärda eventuella läckage och skador omgående.

Alla rör har en begränsad livslängd. Byt ut gamla rör i tid för att undvika skador. Installationskravet för nya rör är att de ska vara lättåtkomliga och lätta att byta ut.

Vid renovering, överväg alltid att passa på att byta ut rör som annars riskerar orsaka skador framöver. Detta är särskilt viktigt i våtutrymmen som bad- och duschrum, toalett och tvättstuga.

Se till att rör och komponenter som används är typgodkända. Blandning av komponenter från olika system får inte förekomma.

Vid underhåll av rör, anlita alltid en auktoriserad VVS-reparatör.

Var noga med att beställa VVS-arbeten enligt branschreglerna ”Säker Vatteninstallation” och kräv alltid intyg om ”Säker Vatteninstallation” innan du betalar för utfört arbete.

 

Dela med dig av denna artikel på: