Du är här

2010-05-27 - Samhällsinformation

Översyn av läkarbemanningen

Frågan om läkarnas schemaläggning har aktualiserats efter SVT:s Uppdrag gransknings reportage om länssjukhuset i Sundsvall.

– Programmet bekräftade det allmänhet och personalgrupper också vittnat om, nämligen att läkarnas schemaläggning innebär att den högteknologiska utrustning vi har i landstinget står oanvända delar av dagen, säger Kenneth Westin (S), ordförande i landstingets personaldelegation.

Den politiska majoriteten, (S) och (V), i Landstinget Västernorrlands personaldelegation har nu bestämt sig för att föra upp frågan om läkarbemanningen på dagordningen när delegationen sammanträder den 1 juni 2010.

Landstinget Västernorrland har som tidigare rapporterats stora problem med köer. De gick, som ett av två landsting i landet, miste om medel från regeringens ”kömiljard” eftersom man inte lyckats att ge vård till minst 80 procent av patienterna inom vårdgarantins gränser.

– Att korta köerna är en av våra största utmaningar, något vi måste komma tillrätta med, säger Kenneth Westin. Patienterna och deras behov ska vara i fokus för den vård vi erbjuder i Landstinget Västernorrland, vilket även måste genomsyra schemaläggningen för läkarna.

Dela med dig av denna artikel på: