Du är här

2010-01-07 - Samhällsinformation
Foto: Håkan Nordström

Örnsköldsviks luftkvalitet kontrolleras

Sundsvall och Örnsköldsvik är två av sextio orter i Sverige där SMHI i Norrköping på uppdrag av Naturvårdsverket, ska studera luftkvaliteten.

Målet med kontrollerna är att minska utsläppen i luften så att de inte innebär någon risk för människors hälsa eller skadar miljön, inom tio år.
Med SMHI:s internettjänst blir mätningar av bland annat avgaser till markeringar på en internetbaserad karta. Det för att se var problemen är som störst så att eventuella åtgärder kan sättas in.

Dela med dig av denna artikel på: