Du är här

2011-05-23 - Samhällsinformation
Foto: Håkan Nordström

Örnsköldsvik tävlar i trafiksäkerhet

I vilken kommun är invånarna bäst på att hålla hastigheten, använda bälte, cykelhjälm och reflex? Det ska avgöras via kommunkampen – ett pilotprojekt som drivs av NTF-förbunden.

I Västernorrland är det Sollefteå, Sundsvall och Örnsköldsvik som antagit utmaningen att kunna bli bästa kommun inom fyra olika områden.
Under året kommer NTF att genomföra mätningar för att se ...

... hur stor andel av förarna som kör lagligt på gator med hastigheten 30 respektive 50 km/tim
... hur stor andel av förarna som använder bälte
... hur stor andel av cyklisterna som använder cykelhjälm
... hur stor andel av fotgängarna som använder reflex

Efter varje mätning får kommunerna 1, 2 eller 3 poäng. När året är slut summeras poängen och en vinnare kan koras. Den första mätningen, hastighetsmätningen, är redan gjord och resultatet kommer att presenteras under vecka 23.

Den här veckan mäter man hjälmanvändningen. Trafikverket finansierar projektet, vars syfte är att öka engagemanget för trafiksäkerhetsfrågor hos kommuninvånarna.

Dela med dig av denna artikel på: